Навигација

Kонкурс за награду Danubius Young Scientist Award

Опште вестиСтудентске вести

Danubius Young Scientist Award

Аустријско савезно министарство за науку, истраживање и привреду и Институт за Дунавску регију и Централну Европу и ове године додељује Danubius Young Scientist Award. Жеља Министарства је да подстакне младе научнике/научнице да истраже питања и теме који су специфично везани за Дунавску регију. Предвиђено је 14 награда за по једног младог научника/научницу из по једне земље чланице Европске стратегије за Дунавску регију: Аустрије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Црне Горе, Чешке, Хрватске, Мађарске, Молдавије, Немачке, Словеније, Румуније, Словачке, Србије и Украјине. Награда износи 1.350,00 € по добитнику/добитници. У овој години, на конкурс се могу пријавити сви кандидати који су завршили докторске или мастер студије након 1. јануара 2018. године.

На конкурс се шаљу следећа документа:

  1.. Документ којим се номинује кандидат од стране матичне установе, (писмо препоруке – не дуже од 1 странице),

  2.. Јединствен документ који садржи следеће (максимално три странице): a) извод научног рада кандидата /кандидаткиње (на пример: докторске дисертације, мастер рада, научног дела или публикације и сл.), у којој се објашњава и значај рада кандидата/кандидаткиње за Дунавску регију, односно значај изван националног оквира (на енглеском),

b) био-библиографија кандидата/кандидаткиње (Curriculum Vitae са листом публикација, на енглеском),

  3.. копија дипломе или уверења о стицању научног назива доктора наука или академског назива мастер (као потврда да је испуњен критеријум да је лице докторирало или мастерирало након 1. јануара 2018. године; овај документ не мора да буде на енглеском).

Кандидата/кандидаткињу предлаже његова/њена матична чланица Универзитета у Београду: факултет или институт. Пријаве морају бити на енглеском и у електронском формату.

Пријаве послате директно Дунавској ректорској конференцији неће бити разматране.

Пријаве се могу поднети искључиво у електронском формату на адресу milos.bojicic@rect.bg.ac.rs  до 28. марта 2023. године.

Жири Универзитета у Београду ће размотрити приспеле пријаве и проследити пет најбољих радова са различитих јединица Универзитета у Београду међународном жирију који ће донети коначну одлуку. Највише рангирани кандидат из сваке земље ЕУ стратегије за Дунавску регију ће бити добитник или добитница награде.

Ближи услови конкурса могу се наћи на

https://www.idm.at/en/activities/awards/danubius-young-scientist-award/