Навигација

Технички експерт за примену ИЕД – Позив за ангажовање експерта у области интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине...

Опште вести

Центар за чистију производњу Технолошко - металуршког факултета, Универзитета у Београду, расписује конкурс за техничког експерта на пројекту “Зелена транзиција – Имплементација Директиве о индустријским емисијама у Србији у периоду 2021-2025. године”. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством заштите животне средине Републике Србије, а уз финансијску помоћ Шведске агенције за међународни развој и сарадњу преко Амбасаде Шведске у Београду.

Позиција на пројекту: Технички експерт за примену ИЕД

Напомена: Позиција подразумева пуно радно време на одређени период од 36 месеци.

Кључне одговорности:

- Координација пројектних активности на припреми интегрисаних дозвола за изабране оператере;

- Техничка и финансијска процена усклађености појединих оператера са захтевима Директиве о индустријским емисијама;

- Одржавање редовне комуникације са надлежним органима, оператерима и другим релевантним институцијама у поступку издавања интегрисане дозволе.

Услови:

- Универзитетска диплома из области техничких наука, управљања животном средином или сродних факултета. Поседовање докторске дипломе сматраће се за предност уколико је из области која је везана за област ангажовања;

- Течно знање енглеског језика;

- Најмање 10 година професионалног искуства у пословима заштите животне средине;

- Професионално искуство у области интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине;

- Радно искуство у области примене ИЕД на пројектима финансираним од стране ЕУ или других донатора;

- Поседовање возачке дозволе Б категорије.

Опис задужења за наведену позицију доступан је  овде.

Рок за пријаву је 15. децембар 2021. године.

Заинтересовани кандидати треба да доставе своју биографију на енглеском језику, на е-маил: ippc@tmf.bg.ac.rs

Биографија треба да буде припремљена у следећем формату: CV формат

По завршетку пријавног рока биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор и они ће бити у обавези да доставе доказе о наведеним референцама и образовању. Свим осталим кандидатима се захваљујемо на интересовању.

У случају неких неправилности, корупције или сличног понашања пријаве ће бити одбијене и конкурс поништен.