Навигација

Координатор Инфо центра – Позив за ангажовање експерта у области интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине...

Опште вести

Центар за чистију производњу Технолошко - металуршког факултета, Универзитета у Београду, расписује конкурс за експерта на пројекту “Зелена транзиција – Имплементација Директиве о индустријским емисијама у Србији у периоду 2021-2025. године”. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством заштите животне средине Републике Србије, а уз финансијску помоћ Шведске агенције за међународни развој и сарадњу преко Амбасаде Шведске у Београду.

Позиција на пројекту: Координатор Инфо центра

Напомена: Позиција подразумева пуно радно време на одређени период од 36 месеци.

Кључне одговорности:

- Израда плана комуникације и праћење његовог спровођења;

- Прикупљање информација и новости на теме као што су ИЕД, примена БАТ и зелена транзиција, нове директиве, прописи и технички стандарди у ЕУ и Србији; анализа материјала и припрема за дистрибуцију;

- Координација пројектних активности као што је припрема информативних материјала, техничких приручника, видео материјала и друго;

-  Подршка у организацији конференција, округлих столова, радионица и других догађаја.

Услови:

- Универзитетска диплома из области техничких наука, управљања животном средином или сродних факултета;

- Течно знање енглеског језика;

- Најмање 5 година професионалног искуства у пословима заштите животне средине;

- Релевантно професионално искуство у области комуникација на пројектима финансираним од стране ЕУ или других донатора;

- Професионално искуство у области заштите животне средине на пројектима финансираним од стране ЕУ или других донатора.

Опис задужења за наведену позицију доступан је овде.

Рок за пријаву је 15. децембар 2021. године.

Заинтересовани кандидати треба да доставе своју биографију на енглеском језику, на е-маил: ippc@tmf.bg.ac.rs

Биографија треба да буде припремљена у следеćем формату: CV формаt

По завршетку пријавног рока биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор и они ће бити у обавези да доставе доказе о наведеним референцама и образовању. Свим осталим кандидатима се захваљујемо на интересовању.

У случају неких неправилности, корупције или сличног понашања пријаве ће бити одбијене и конкурс поништен.