Навигација

Позив за могуће ангажовање експерата из Србије у области заштите животне средине на пројекту “Имплементација европског законодавства у области емисија испарљивих органских једињења”

Опште вести

Технолошко - металуршки факултет, Универзитета у Београду, расписује конкурс за тим техничких експерата и експерата у маркетингу и комуникацији у области заштите животне средине у оквиру пројекта “Имплементација европског законодавства у области емисија испарљивих органских једињења”. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством заштите животне средине и Агенцијом за заштиту животне средине Републике Србије, у периоду од децембра 2018. до новембра 2022. године. Реализацију пројекта финансијски је подржала амбасада Краљевине Норвешке у Београду.

Пројекат се односи на идентификовање и смањење емисија које потичу од оператера који у својим процесима користе испарљива органска једињења (Volatile Organic Compounds - VOC), надовезујући се на активности Министарства заштите животне средине у примени поглавља пет Директиве о индустријским емисијама (IED) које чине кључни део процеса и преговора о приступању ЕУ у оквиру поглавља 27.

Изабрани кандидати ће бити ангажовани у оквиру различитих активности на пројекту у зависности од њихове експертизе и доступности.

Стручњаке са потребним професионалним искуством позивамо да се пријаве за следеćе позиције:

  • Експерт за комуникацију и информисање за VOC (REF: LSTE/communication)
  • Експерт за анализу доступних фондова за VOC (REF: LSTE/funds)
  • Технички експерт за VOC (REF: LSTE/technical)

Описи задужења за горе наведене позиције су доступни на следеćим линковима:

REF: LSTE/communication
REF: LSTE/funds
REF: LSTE/technical

 

Рок за пријаву је 27. јануар 2021. године.

Заинтересовани кандидати треба да доставе своју биографију на енглеском језику, на е-маил: ippc@tmf.bg.ac.rs

Биографија треба да буде припремљена у следеćем формату: CV формат

НАПОМЕНА: Молимо Вас да у наслову поруке наведете позицију за коју се пријављујете.

У случају неких неправилности, корупције или сличног понашања пријаве ће бити одбијене и конкурс поништен.

По завршетку пријавног рока биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Свим осталим кандидатима се захваљујемо на интересовању.