Навигација

Обавештење о неопходној документацији и терминима уписа - мастер академске студије

Вести о упису

Упис кандидата ће се обавити у понедељак 19.10. и уторак 20.10. на основу позиције на коначним ранг листама по студијским програмима, а по распореду који се може преузети овде. У случају да се кандидат не појави на време, сматраће се да је одустао и Факултет ће уписати првог следећег рангираног кандидата на његово место.

Кандидати су у обавези да донесу следећу документацију коју су у електронској форми предали током пријаве на конкурс:

 1. пријавни лист (потписан),
 2. доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс,
 3. потписану изјаву којом овлашћују Факултет и Универзитет да лични подаци могу да буду унети у електронску базу,
 4. потписану изјаву да нису били на буџету на нивоу студија на који конкуришу (у случају да су претходни ниво студија завршили пре 2019/2020. године).

Кандидати су такође у обавези да доставе:

 1. оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним студијама на претходном нивоу студија,
 2. оверену фотокопију додатка дипломе или уверења о положеним испитима и потврде о средњој оцени са претходног нивоа,
 3. један образац ШВ-20,
 4. индекс,
 5. две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm,
 6. доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере - 100,00 динара на рачун 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: за Центар за развој каријере, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4
 7. доказ о уплати осигурања - 300,00 динара на рачун 840-1441666-69, позив на број 300, сврха уплате: осигурање студената, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4   
 8. доказ о уплати прве рате школарине за студенте који плаћају школарину (самофинансирајуће студенте) на рачун 840-1441666-69, позив на број 73100, сврха уплате: прва рата школарине, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4.

Годишња школарина за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије износи 78.000,00 динара. Школарина се може платити у једнократном износу приликом уписа или у 4 једнаке рате. Годишња школарина за стране држављане износи 4.000 евра, у динарској противвредности на дан уплате.

Моле се кандидати да, због скраћивања времена задржавања на Факултету, а имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, на време набаве неопходни ШВ-20 образац и индекс (могу се набавити у скриптарници у малој згради Факултета) и својеручно их потпишу. Кандидати не морају лично да предају документа за упис. Радно време скриптарнице у понедељак и уторак ће бити од 8:00 часова.

Сви уписани кандидати добиће студентске налоге на веб порталу за студенте најкасније 21. октобра, а у обавези су да 22. и 23. октобра пријаве предмете које желе да слушају преко својих налога. У случају евентуалних проблема са пријавом предмета уписани кандидати се могу обратити мејлом на upis2020@tmf.bg.ac.rs.

Додатне  информације  могу  се  добити  у  Служби  за  наставно-студентске  послове  Факултета,  или позивом на број телефона 011-3303-605 (особа за контакт: Светлана Вучићевић).