Навигација

Обавештење о првом конкурсном року за упис на мастер и докторске академске студије у школској 2020/2021. години

Вести о упису

Мастер академске студије

На основу Конкурса који је расписао Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду у прву годину мастер академских студија у школској 2020/2021. години уписује 170 студената и то: 140 студената чије се образовање финансира из буџета и 30 самофинансирајућих студената.

Број буџетских и самофинансирајућих места по студијским програмима:

 • Хемијско инжењерство: 60 буџетских места,
 • Биохемијско инжењерство и биотехнологија: 30 буџетских и 10 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство заштите животне средине: 30 буџетских и 10 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство материјала: 8 буџетских и 2 самофинансирајућа места,
 • Металуршко инжењерство: 7 буџетских и 3 самофинансирајућа места,
 • Текстилна технологија: 5 буџетских и 5 самофинансирајућих места.

Правила конкурса, начини пријављивања и рангирања и износ школарине могу се пронаћи на страници уписа на мастер академске студије

Пријава кандидата врши се у потпуности електронским путем, а биће омогућена преко портала за веб пријаву кандидата у периоду од 00:01 часова 1. октобра до 12:00 часова преподне 12. октобра 2020. године. Кандидати су у обавези да веб пријаву попуне исправно, у складу са захтевима конкурса, као и да приложе сву неопходну документацију, у зависности од услова који се на њих односе. За сваки документ који се захтева по условима конкурса, кандидати прилажу један фајл у формату pdf (препоручено), jpg или png, при чему величина фајла не може да буде већа од 8 MB. Скенирање документације могуће је извршити у складу са следећим упутством

Закаснеле пријаве неће бити разматране. Саветује се кандидатима да довољно пре крајњег рока проследе своје пријаве, како би оне могле бити кориговане у случају да Комисија за упис уочи недостатке. Накнадне корекције пријава након истека рока неће бити могуће, а непотпуне пријаве неће моћи да буду прихваћене. 

Прелиминарне ранг листе биће објављене 14. октобра, а коначне 16. октобра 2020. године. Упис ће бити организован у периоду од 19. до 21. октобра 2020. године, а тачни термини биће објављени на сајту Факултета. 

Евентуална питања у вези са конкурсом могу се слати на vebprijava2020@tmf.bg.ac.rs.

Докторске академске студије

На основу Конкурса који је расписао Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду у прву годину докторских академских студија у школској 2020/2021. години уписује 105 студената и то: 15 студената чије се образовање финансира из буџета и 90 самофинансирајућих студената.

Број буџетских и самофинансирајућих места по студијским програмима:

 • Хемијско инжењерство: 4 буџетских и 26 самофинансирајућих места,
 • Биохемијско инжењерство и биотехнологија: 3 буџетска и 12 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство заштите животне средине: 2 буџетска и 18 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство материјала: 2 буџетска и 18 самофинансирајућих места,
 • Металуршко инжењерство: 1 буџетско и 4 самофинансирајућа места,
 • Текстилно инжењерство: 1 буџетско и 4 самофинансирајућа места,
 • Хемија: 2 буџетска и 8 самофинансирајућих места.

Правила конкурса, начини пријављивања и рангирања и износ школарине могу се пронаћи на страници уписа на докторске академске студије

Пријава кандидата врши се у потпуности електронским путем, а биће омогућена преко портала за веб пријаву кандидата у периоду од 00:01 часова 15. октобра до 12:00 часова преподне 26. октобра 2020. године. Кандидати су у обавези да веб пријаву попуне исправно, у складу са захтевима конкурса, као и да приложе сву неопходну документацију, у зависности од услова који се на њих односе. За сваки документ који се захтева по условима конкурса, кандидати прилажу један фајл у формату pdf (препоручено), jpg или png, при чему величина фајла не може да буде већа од 8 MB. Скенирање документације могуће је извршити у складу са следећим упутством

Закаснеле пријаве неће бити разматране. Саветује се кандидатима да довољно пре крајњег рока проследе своје пријаве, како би оне могле бити кориговане у случају да Комисија за упис уочи недостатке. Накнадне корекције пријава након истека рока неће бити могуће, а непотпуне пријаве неће моћи да буду прихваћене. 

Прелиминарне ранг листе биће објављене 28. октобра, а коначне 30. октобра 2020. године. Упис ће бити организован у периоду од 2. до 4. новембра 2020. године, а тачни термини биће објављени на сајту Факултета.

Евентуална питања у вези са конкурсом могу се слати на vebprijava2020@tmf.bg.ac.rs.