Navigacija

Obaveštenje o prvom konkursnom roku za upis na master i doktorske akademske studije u školskoj 2020/2021. godini

Vesti o upisu

Master akademske studije

Na osnovu Konkursa koji je raspisao Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2020/2021. godini upisuje 170 studenata i to: 140 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 30 samofinansirajućih studenata.

Broj budžetskih i samofinansirajućih mesta po studijskim programima:

 • Hemijsko inženjerstvo: 60 budžetskih mesta,
 • Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija: 30 budžetskih i 10 samofinansirajućih mesta,
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine: 30 budžetskih i 10 samofinansirajućih mesta,
 • Inženjerstvo materijala: 8 budžetskih i 2 samofinansirajuća mesta,
 • Metalurško inženjerstvo: 7 budžetskih i 3 samofinansirajuća mesta,
 • Tekstilna tehnologija: 5 budžetskih i 5 samofinansirajućih mesta.

Pravila konkursa, načini prijavljivanja i rangiranja i iznos školarine mogu se pronaći na stranici upisa na master akademske studije

Prijava kandidata vrši se u potpunosti elektronskim putem, a biće omogućena preko portala za veb prijavu kandidata u periodu od 00:01 časova 1. oktobra do 12:00 časova prepodne 12. oktobra 2020. godine. Kandidati su u obavezi da veb prijavu popune ispravno, u skladu sa zahtevima konkursa, kao i da prilože svu neophodnu dokumentaciju, u zavisnosti od uslova koji se na njih odnose. Za svaki dokument koji se zahteva po uslovima konkursa, kandidati prilažu jedan fajl u formatu pdf (preporučeno), jpg ili png, pri čemu veličina fajla ne može da bude veća od 8 MB. Skeniranje dokumentacije moguće je izvršiti u skladu sa sledećim uputstvom

Zakasnele prijave neće biti razmatrane. Savetuje se kandidatima da dovoljno pre krajnjeg roka proslede svoje prijave, kako bi one mogle biti korigovane u slučaju da Komisija za upis uoči nedostatke. Naknadne korekcije prijava nakon isteka roka neće biti moguće, a nepotpune prijave neće moći da budu prihvaćene. 

Preliminarne rang liste biće objavljene 14. oktobra, a konačne 16. oktobra 2020. godine. Upis će biti organizovan u periodu od 19. do 21. oktobra 2020. godine, a tačni termini biće objavljeni na sajtu Fakulteta. 

Eventualna pitanja u vezi sa konkursom mogu se slati na vebprijava2020@tmf.bg.ac.rs.

Doktorske akademske studije

Na osnovu Konkursa koji je raspisao Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu u prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2020/2021. godini upisuje 105 studenata i to: 15 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 90 samofinansirajućih studenata.

Broj budžetskih i samofinansirajućih mesta po studijskim programima:

 • Hemijsko inženjerstvo: 4 budžetskih i 26 samofinansirajućih mesta,
 • Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija: 3 budžetska i 12 samofinansirajućih mesta,
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine: 2 budžetska i 18 samofinansirajućih mesta,
 • Inženjerstvo materijala: 2 budžetska i 18 samofinansirajućih mesta,
 • Metalurško inženjerstvo: 1 budžetsko i 4 samofinansirajuća mesta,
 • Tekstilno inženjerstvo: 1 budžetsko i 4 samofinansirajuća mesta,
 • Hemija: 2 budžetska i 8 samofinansirajućih mesta.

Pravila konkursa, načini prijavljivanja i rangiranja i iznos školarine mogu se pronaći na stranici upisa na doktorske akademske studije

Prijava kandidata vrši se u potpunosti elektronskim putem, a biće omogućena preko portala za veb prijavu kandidata u periodu od 00:01 časova 15. oktobra do 12:00 časova prepodne 26. oktobra 2020. godine. Kandidati su u obavezi da veb prijavu popune ispravno, u skladu sa zahtevima konkursa, kao i da prilože svu neophodnu dokumentaciju, u zavisnosti od uslova koji se na njih odnose. Za svaki dokument koji se zahteva po uslovima konkursa, kandidati prilažu jedan fajl u formatu pdf (preporučeno), jpg ili png, pri čemu veličina fajla ne može da bude veća od 8 MB. Skeniranje dokumentacije moguće je izvršiti u skladu sa sledećim uputstvom

Zakasnele prijave neće biti razmatrane. Savetuje se kandidatima da dovoljno pre krajnjeg roka proslede svoje prijave, kako bi one mogle biti korigovane u slučaju da Komisija za upis uoči nedostatke. Naknadne korekcije prijava nakon isteka roka neće biti moguće, a nepotpune prijave neće moći da budu prihvaćene. 

Preliminarne rang liste biće objavljene 28. oktobra, a konačne 30. oktobra 2020. godine. Upis će biti organizovan u periodu od 2. do 4. novembra 2020. godine, a tačni termini biće objavljeni na sajtu Fakulteta.

Eventualna pitanja u vezi sa konkursom mogu se slati na vebprijava2020@tmf.bg.ac.rs.