Навигација

Обавештење о првом додатном уписном року за упис на прву годину основних академских студија у школској 2020/2021. години

Вести о упису

Кандидати који су у првом уписном року конкурисали на другим факултетима Универзитета у Београду и полагали пријемни испит из хемије, математике или физике, а нису се уписали, могу да конкуришу за упис на преостала слободна места на Технолошко-металуршком факултету у првом додатном року:

 • Биохемијско инжењерство и биотехнологија - 4 буџетских и 3 самофинансирајућа

 • Инжењерство заштите животне средине - 23 буџетских и 1 самофинансирајуће

 • Инжењерство материјала - 15 буџетских и 17 самофинансирајућих

 • Металуршко инжењерство - 11 буџетских и 8 самофинансирајућих

Детаљне информације о студијским програмима садржане су у Информатору за 2020. годину.

Кандидати који желе да конкуришу у обавези су да изврше веб пријаву од петка у 18:00 часова до недеље у 23:59 часова. У склопу веб пријаве, у пољима која се односе на пријемни испит који се полаже, кандидати би требало да изаберу пријемне испите које су полагали на другим факултетима Универзитета у Београду.

Предаја документације за конкурс обавиће се у уторак 14. јула према распореду који ће бити објављен у понедељак 13. јула до 12 часова. 

Упис кандидата биће организован у среду 15. јула на основу ранг листа и у терминима који ће бити објављени у уторак 14. јула до 18 часова.

У циљу ефикасног спровођења процеса подношења документације, неопходно је да сви кандидати припреме и поднесу следеће:

 • пријавни лист који се добија електронском поштом у ПДФ формату након слања пријаве (одштампати и потписати),

 • оверене фотокопије сведочанстава свих разреда из средње школе, 

 • оверену фотокопију дипломе о завршном, односно матурском испиту,

 • потврду о резултатима пријемног испита положеног на другом факултету (оригинал),

 • доказ о уплати накнаде (6.000,00 динара) за пријаву на конкурс; накнада се уплаћује на текући рачун Технолошко-металуршког факултета број 840-1441666-69, позив на број 80200, са сврхом уплате „Tрошкови пријаве на конкурс за упис на ОАС”,

 • изјаву којом кандидат овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци који су дати могу да буду унети у електронску базу података (одштампати и потписати).

Додатна документација је неопходна у следећим случајевима:

 1. Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2019/2020. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу (одштампати и потписати).

 2. Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде на републичким такмичењима које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или међународним такмичењима из предмета који се полажу на пријемном испиту приликом пријаве достављају фотокопије диплома (оригинали се достављају на увид).  

 3. Кандидати који су припадници српске националне мањине из суседних држава (Мађарска, Румунија, Бугарска, Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска и Црна Гора) приликом пријаве на конкурс, поред прописане документације подносе и изјаву да су припадници српске националне мањине (одштампати и потписати). 

 4. Кандидати који су стекли страну средњошколску исправу, односно, који су завршили средњу школу у иностранству (или неки од разреда средње школе у иностранству), или су завршили програм међународне (ИБ) матуре подносе и решење Министарства о нострификацији исправа о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започет поступак нострификације. Поступак признавања јавних исправа стечених у Републици Српској дефинисан је општим условима Конкурса Универзитета. 

Кандидати којима на основу конкурса буде омогућен упис на Факултет требало би да припреме документацију за упис у складу са упутством које се односи на први уписни рок.