Навигација

Обавештење о терминима уписа на основне академске студије и неопходној документацији

Вести о упису

Упис на основне академске студије на студијске програме на Технолошко-металуршком факултету обавиће се у складу са приложеним термин планом.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у термину који је наведен у термин плану, Факултет ће уместо њега уписати другог кандидата према редоследу на коначној ранг листи одговарајућег студијског програма, односно јединственој ранг листи. Због тога је неопходно да сви кандидати дођу у Студентску службу факултета тачно у предвиђено време и са документацијом која је припремљена у складу са следећим упутством.

За упис су неопходна документа:

  • оверене фотокопије сведочанства сва четири разреда средње школе као и сведочанство о завршном испиту (оригинали се не достављају; ако су оверене копије достављене приликом пријаве на конкурс, није неопходно поново их доставити)

  • извод из матичне књиге рођених (само за стране држављане)

  • један попуњен образац ШВ-20 (тачке 2-6 попунити идентично као у примеру, а преостале тачке попунити личним подацима, изузев броја индекса, студијског програма и начина финансирања)

  • индекс са заштитном фолијом (попунити као што је наведено у примеру)

  • две фотографије (3,5 x 4,5 cm) - једну залепити на ШВ-20 образац и једну на предвиђено поље у индексу (не лепити заштитну фолију)

  • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере - 100,00 динара на рачун 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: за Центар за развој каријере, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4

  • доказ о уплати осигурања - 300,00 динара на рачун 840-1441666-69, позив на број 300, сврха уплате: осигурање студената, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4

  • доказ о уплати прве рате школарине за студенте који плаћају школарину (самофинансирајуће студенте) - 16.500,00 динара на рачун 840-1441666-69, позив на број 89100, сврха уплате: прва рата школарине, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4.

Молимо кандидате да, због скраћивања времена задржавања на Факултету, а имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, на време набаве неопходни ШВ-20 образац и индекс (могу се набавити у скриптарници у малој згради Факултета) и попуне их према упутствима која су дата у примерима изнад. Својеручни потпис је обавезан на оба документа. Кандидати не морају лично да предају документа за упис. Радно време скриптарнице од уторка до петка ће бити од 8:30 до 15:00 часова.

Приликом боравка у згради Факултета неопходно је стално коришћење заштитних маски.