Навигација

Обавештење о другом конкурсном року за упис на прву годину основних академских студија у школској 2020/2021. години

Вести о упису

На основу Конкурса који је расписао Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет у прву годину основних академских студија у школској 2020/2021. години у другом конкурсном року уписује студенте на следећа расположива места на студијским програмима:

 • Инжењерство заштите животне средине - 18 буџетских и 1 самофинансирајуће

 • Инжењерство материјала - 12 буџетских и 15 самофинансирајућих

 • Металуршко инжењерство - 11 буџетских и 8 самофинансирајућих

 • Текстилна технологија - 20 самофинансирајућих

Детаљне информације о студијским програмима садржане су у Информатору за 2020. годину.

Кандидати који желе да конкуришу биће у обавези да изврше веб пријаву. Сви рокови у вези са пријавом, полагањем пријемног испита и уписом наведени су у Календару за други конкурсни рок за упис на прву годину основних академских студија. Након завршетка рока за веб пријаву, кандидати ће бити обавештени о терминима у којима треба да дођу и поднесу неопходну документацију.

У циљу ефикасног спровођења процеса подношења документације, неопходно је да сви кандидати припреме и поднесу следеће:

 • пријавни лист који се добија електронском поштом у ПДФ формату након слања пријаве (одштампати и потписати),

 • фотокопије сведочанстава свих разреда из средње школе (оригинали или оверене фотокопије достављају се на увид),

 • фотокопију дипломе о завршном, односно матурском испиту (оригинал или оверена фотокопија доставља се на увид),

 • доказ о уплати накнаде (6.000,00 динара) за пријаву на конкурс; накнада се уплаћује на текући рачун Технолошко-металуршког факултета број 840-1441666-69, позив на број 80200, са сврхом уплате „Tрошкови пријаве на конкурс за упис на ОАС”,

 • изјаву којом кандидат овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци који су дати могу да буду унети у електронску базу података (одштампати и потписати).

Додатна документација је неопходна у следећим случајевима:

 1. Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2019/2020. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу (одштампати и потписати).

 2. Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде на републичким такмичењима које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или међународним такмичењима из предмета који се полажу на пријемном испиту приликом пријаве достављају фотокопије диплома (оригинали се достављају на увид).  

 3. Кандидати који су припадници српске националне мањине из суседних држава (Мађарска, Румунија, Бугарска, Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска и Црна Гора) приликом пријаве на конкурс, поред прописане документације подносе и изјаву да су припадници српске националне мањине (одштампати и потписати). 

 4. Кандидати који су стекли страну средњошколску исправу, односно, који су завршили средњу школу у иностранству (или неки од разреда средње школе у иностранству), или су завршили програм међународне (ИБ) матуре подносе и решење Министарства о нострификацији исправа о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започет поступак нострификације. Поступак признавања јавних исправа стечених у Републици Српској дефинисан је општим условима Конкурса Универзитета.