Навигација

Награде за највећи научни допринос у области заштите жвотне средине

Опште вести

Наградом Фондације „доцент др Милена Далмација“ награђене су две докторске дисертације урадјене на Технолошко-металуршком факултету, за највећи научни допринос у области заштите животне средине

Наши добитници награда: Мила Крстајић Пајић и Наташа Шекуљица

Награда фондације „Доцент др Милена Далмација“ додељује се за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине, одбрањену на Универзитетима у Републици Србији. Награде за 2019. Годину додељене су 26.10.2019. на Природно-математичком факултету, Универзитета у Новом Саду.

Ове године је због рекордног броја пријава и веома компетитивног процеса евалуације проширен наградни фонд, па су додељене прве три награде за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине, као и још три посебна признања “Доцент др Милена Далмација” за докторску дисертацију која је дала велики научни допринос из области заштите животне.

Добитници награда су:

Прва награда - др Мила Крстајић Пајић за докторску дисертацију под називом „Наноструктуирани платински катализатори за оксидацију малих органских молекула синтетизованих микроемулзионим поступком“ урађену на Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у Београду.
Друга награда - др Бранислав Станковић за докторску дисертацију под називом „Теоријско проучавање молекулских особина изомера нитродибензофурана, нитробензантрона, диметилнафталена  и диметилантрацена и утврђивање њихове корелације са мутагеном активношћу и брзином биодеградације ових молекула“ урађену на Хемијском факултету, Универзитета у Београду.
Трећа награда - др Анита Леовац Маћерак за докторску дисертацију под називом „Адсорпционо понашање одабраних органских ксенобиотика на сорбентима релевантним за третман вода“ урађену на Природно-математичком факултету, Универзитета у Новом Саду.
Посебна признања : др Тијана Милићевић, "Интегрисани приступ истраживању потенцијално токсичних елемената и магнетних честица у систему земљиште-биљка-ваздух: биодоступност и биомониторинг“, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; др Наташа Шекуљица, "Ензимско обезбојавање антрахинонских боја из отпадних вода“ Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду; др Драган Тротер, "Примена еутектичких растварача са холин хлоридом у хетерогено катализованој етанолизи сунцекротовог уља“, Технолошки факултет у Лесковцу, Универзитет у Нишу.

Веб страница Фондације: https://fondacijadocentdrmilenadalmacija.com/