Навигација

Јавни конкурс за запошљавање у Војно-техничком Институ

Опште вести

Обавештавамо вас да је Војнотехничком институту као истраживачко-развојној установи при Министарству одбране Републике Србије одобрен јавни конкурс, ради попуне истраживачких формацијских места, за пријем 7 (седам) лица у радни однос на неодређено време. Молимо вас да преко ваших служби заинтересована лица информишете о овом конкурсу, а у циљу што квалитетније селекције кандидата.

Војнотехнички институт нуди посао у струци инжењерима машинства, електротехнике и технолошко-металуршког факултета, који су спремни да раде  у динамичном окружењу развојно-истраживачких тимова у области наоружања и војне опреме, уз еминентне стручњаке из предметних области. Осим усавршавања у струци, Војнотехнички институт пружа јединствену прилику за практичан рад у једној од многобројних лабораторија, од којих већина превазилази само  војни значај, јер су јединствене у Републици Србији. Посао инжењера додатно је стимулисан бесплатним школовањем и
усавршавањем, како у земљи тако и у иностранству, што истраживачима омогућава континуално праћење најсавременијих трендова развоја наоружања и војне опреме.

Сви детаљи конкурса се могу видети на сајту Министарства одбране Републике Србије (www.mod.gov.rs) у делу Конкурси, приступ омогућен и са сајта Војнотехничког института (www.vti.mod.gov.rs) .

Конкурс је отворен до 02.06.2019. године.

Хвала на сарадњи и срдачан поздрав,

заступа заменика директора Војнотехничког института
пуковник доц. др Иван Покрајац, дипл. инж.
Војнотехнички институт
Ратка Ресановића 1
Жарково - Београд