Навигација

Међународна конференција  "Electron Microscopy of nanostructures - ELMINA 2018"

Опште вести

У организацији Српске академије наука и уметности и Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, од 27. до 29. августа 2018, у Ректорату Универзитета у Београду одржана је међународна  научна конференција "Electron Microscopy of nanostructures - ELMINA 2018" (Електронска микроскопија наноструктура), која је окупила угледне светске истраживаче из ове области, у својству пленарних предавача. ЕЛМИНА 2018 је природан наставак активности започетих циклусом предавања у Српској академији наука и уметности Фасцинантни свет нанонаука и нанотехнологија, из кога је произашла монографија чије се објављивање очекује до краја 2018. године. Конференција је била посвећена теоријским основама и методама електронске микроскопије које се примењују у истраживањима у областима нанонаука и нанотехнологија, у оквиру већег броја факултета и института који се баве фундаменталним и примењеним истраживањима.

Научни програм Конференције је обухватао више области, као што су:

•    Инструментација и нове методе
•    Дифракција и кристалографија
•    Високорезолуциона електронска микроскопија и електронска холографија
•    Аналитичке методе (енергодисперзиона спектроскопија, спектроскопија на бази изгубљених енергија електрона, атомска томографија, итд.)
•    Ин ситу микроскопија
•    3Д и 4Д електронска микроскопија
•    Нанонауке и нанотехнологије
•    Био-медицинске науке (конвенционална и крио-електронска микроскопија)


На бази квалитета одржаних пленарних предавања и приказаних постер презентација, као и чињенице да је конференцији присуствовао велики број младих истраживача, од којих је већина била из Србије, закључено је да је конференција ЕЛМИНА 2018 била веома успешна. За више информација и фотографија за догађаја посетите http://elmina.tmf.bg.ac.rs.

Репортаже РТС и СНТВ о конференцији се могу видети на следећим линковима:
https://www.youtube.com/watch?v=Gf7Rn9h_ymw

https://www.youtube.com/watch?v=6qNG0E9kUUI