Навигација

Позив за могуће ангажовање експерата из Србије у области заштите животне средине на пројекту “Имплементација Директиве о индустријским емисијама у Србији

Опште вести

Центар за чистију производњу Технолошко - металуршког факултета, Универзитета у Београду, расписује конкурс за тим техничких, финансијских и експерата за социјалну политику у оквиру пројекта “Имплементација Директиве о индустријским емисијама у Србији”. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством заштите животне средине Републике Србије, а уз финансијску помоћ Шведске агенције за међународни развој и сарадњу преко Амбасаде Шведске у Београду, у периоду од марта 2018. до августа 2020. године.

Изабрани кандидати ће бити ангажовани у оквиру дела Пројекта који се односи на израду Специфичног плана имплементације (Directive Specific Implementation Plan - DSIP) Директиве о индустријским емисијама (Industrial Emissions Directive). У зависности од њихове експертизе и доступности радиће са оператерима из одговарајућих грана индустрије, као и на изради самог Специфичног плана имплементације Директиве у сарадњи са надлежним Министарством.

Стручњаке са потребним професионалним искуством позивамо да се пријаве за следец́е позиције:

• Технички експерт за ДСИП (REF: LSTE/DSIP/tech)

• Финансијски експерт за ДСИП (REF: LSTE/DSIP/fin)

  • Есперт за социјалну политику за ДСИП (REF: LSTE/DSIP/soc)

Описи задужења за горе наведене позиције су доступни на следец́им линковима:

REF: LSTE/DSIP/tech
REF: LSTE/DSIP/fin
REF: LSTE/DSIP/soc

Рок за пријаву је 25. март 2018. године.

Заинтересовани кандидати треба да доставе своју биографију на енглеском језику, на е-маил: ippc@tmf.bg.ac.rs

Биографија треба да буде припремљена у следец́ем формату: CV format

НАПОМЕНА: Молимо Вас да у наслову поруке наведете позицију за коју се пријављујете. Ни подносилац пријаве, нити наручилац немају никакву обавезу у овој фази.

По завршетку пријавног рока биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Свим осталим кандидатима се захваљујемо на интересовању. Биографије кандидата ц́е бити сачуване у бази пројектног тима до завршетка Пројекта, осим ако другачије не буде захтевано