Навигација

Конгрес металуршког и инжењерства материјала Југоисточне Европе

Опште вести

Конгрес металуршког и инжењерства материјала Југоисточне Европе у организацији Савеза инжењера металургије Србије, Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, Српског ливачког друштва, Металуршке академске мреже земаља Југоисточне Европе, Института за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду, Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина и Института за нуклеарне науке Винча Универзитета у Београду одржан је у Београду у периоду 1-3. јуна 2017. године.
Током два дана трајања конгреса приказана су истраживања и резултати рада веома високог квалитета из области металуршког инжењерства и инжењерства материјала. Учесници конгреса су имали прилику да поделе значајне информације и дискутују о различитим темама везним за области које су обрађене темама конгреса.
У име Научног и Организационог одбора дат је кратак осврт на одржани Конгрес:
• Укупно је представљено 65 реферата, од чега 3 пленарна предавања, 4 предавања по позиву, 14 усмених излагања и 44 постерске презентације.
• Преко 90 учесника из 15 земаља присуствовало је Конгресу и приказало своје резултате из 12 научних области:
Физичка металургија и структура материјала; Производња црних и обојених метала; Ливење и обликовање метала и металургија праха; Нови и напредни материјали, синтеза и карактеризација; Нанотехнологија; Рециклажа и минимализација отпада; Превлаке, галванизација, корозија и заштита материјала; Нова индустријска достигнућа; Контрола процеса и моделовање; Минералне сировине; Заваривање и испитивање материјала; Еколошке технологије и чистија производња.
Велику захвалност дугујемо Министарству просвете, науке и технолошког развоја које је на различите начине помогло да се овај скуп одржи.
Сви учесници, посебно предавачи, су направили заиста велики помак у решавању многобројних инжењерских и научних проблема, представљањем најновијих достигнућа из научних области металуршког и инжењерства материјала.
Прегледом одржаних предавања и презентација, приметно је да постоји јасна визија будућности и развоја металургије и инжењерства материјала са аспектима који су промовисани кроз закључке и активности Трећег конгреса металуршког и инжењерства материјала Југоисточне Европе:
• Потребно је подизати свест свих релевантних актера који утичу на стратешки развој у циљу постизања што квалитетније производње (образовни систем, развој научних и стручних удружења, медији, итд.); улагање у професионални развој је од виталног значаја за адаптацију и интеграцију у развијеним економским круговима.
• Реконструкција и/или редизајнирање неодрживе индустријске инфраструктуре представља најважнији циљ у наредном периоду. Остаје на томе да младе, технолошко образоване, добро плаћене генерације без нарушеног моралног интегритета покрену нов циклус обнове и одрживог кретања напред.
• Конгрес је промовисао нову индустријску политику и расподелу средстава у иновативне индустријске области које користе нове/модерне/рециклиране материјале и основне принципе одрживог развоја који треба да буду адекватно подржани од стране образовног система, прилагођене захтевима новог индустријског окружења уз потпуну интеграцију у европске технолошке и научне институције у наредним годинама. Ова активност треба да обухвати и веома важно питање животне средине.
• Поред тога, веома важна активност која треба да буде подржана од стране Привредне коморе и индустрије, Универзитета и владиних институција које представљају главну подршку за дефинисање нове политике и перспективе за напредовање сектора металургије јесте имплементација научних резултата. Наиме, наши истраживачи се у погледу броја објављених научних радова налазе на самом врху Европе, док са друге стране, према броју патената и иновација на континенту смо на самом дну. Тачније у овом тренутку, научна достигнућа остају непримећена од стране инвеститора и индустрије.
Срдачно,
Проф. Карло Раић
У Београду, 15.06.2017.
Председник Програмског комитета