Навигација

проф. др Бобан Маринковић

Редовни професор
Катедра за математичке науке

ТМФ - мала зграда, канцеларија 31

011/3370415
011/3303865
локал865
011/3303668
Научна областМатематика
Датум избора у звање 12. јун 2019.

Предмети

14ЗП10214ЗП102 - Математика 1
ДЗМ1ДЗМ1 - Одабрана поглавља математичке анализе
ДЗМ2ДЗМ2 - Одабрана поглавља нумеричке анализе
ДЗМ3ДЗМ3 - Математичка обрада експерименталних података
ЗП112ЗП112 - Математика 2
ЗП211ЗП211 - Математика 3
ЗП27ЗП27 - Диференцијалне једначине
МЗМ1МЗМ1 - Математичка обрада експерименталних података
МЗМ2МЗМ2 - Одабрана поглавља нумеричке анализе
МЗМ4МЗМ4 - Одабрана поглавља математичке анализе
ТЕТ102ТЕТ102 - Елементи више математике 1
ТЕТ112ТЕТ112 - Елементи више математике 2
ХХИ211ХХИ211 - Елементи вероватноће и статистике

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Мастер академске студије

  • Одређивање преостале заморне чврстоће композитног материјала применом нумеричког модела, Марија Јеринић, 30.09.2020.