Навигација

ТЕТ102 - Елементи више математике 1

Спецификација предмета
НазивЕлементи више математике 1
АкронимТЕТ102
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти науче основне појмове и тврђења: из реалних и комплексних бројева, из теорије реалних функција једне реалне променљиве, из диференцијалног рачуна реалних функција једне реалне променљиве, из елемената линеарне алгебре и аналитићке геометрије. Осим тога, студенти треба да овладају неким од могућих примена диференцијалног рачуна и линеарне алгебре у природним и техничко – технолошким наукама.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студената да знања стечена у овом наставном предмету успешно користе у савладавању градива других наставних предмета, које се изучавају на Факултету, из области природних и техничко-технолошких наука. Оспособљеност студената да стечена математичка знања користе у решавању техничких и технолошких проблема.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеРеални и комплексни бројеви- реални бројеви, комплексни бројеви. ; Реалне функције једне реалне променљиве-бинарне релације, елементарне функције, реални полиноми и рационалне функције, ниѕови реалних бројева, гранична вредност низа, граична вредност функције, непрекидност функције. ; Диференцијални рачун реалне функције једне реалне променљиве-извод функције и примене, диференцијал функције и примене, иѕводи и диференцијали вишег реда, примена иѕвода на израчунавање граничних вредности, испитивање функција ; Интегрални рачун реалне функције једне реалне променљиве-појам, особине и одређивање неодређеног интеграла, интеграција неких класа функција, појам, особине и израчунавање одређеног интеграла, примена одређеног интеграла. ; Елементи линеарне алгебре и аналитичке геометрије-детерминанте, матрице, системи линеарних једначина, Крамерова теорема Кронекер-Капелијева теорема, вектори, једначине праве и равни у простору, једначина сфере. ;
  Садржај практичне наставеНа вежбама се решавају примери, односно задаци којима се илуструју појмови и њихови међусобни односи изложени у теоријском делу наставе. Осим тога, на вежбама се постављају и решавају задаци којима се илуструје и увежбава примена стечених теоријских знања у решавању проблема у природним и техничко-технолошким наукама.
  Литература
  1. N. Milicic. M. Milicic, Elementi vise matematike , I deo, Akademska misao, Beograd, 2005.
  2. N. Milicic. M. Milicic ,Zbirka resenih zadataka iz vise matematike, Akademska misao, Beograd, 2008.
  3. Š. Ušćumlić, M. Lazić, G. Kilibarda, Matematika I - Zbirka rešenih ispitnih zadataka, TMF, Beograd, 2005.
  4. N. Miličić. M. Miličić, Zbirka zadataka za pripremu prijemnih ispita za upis na fakultete, TMF, Beograd, 2012.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  33
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари