Навигација

МЗМ2 - Одабрана поглавља нумеричке анализе

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља нумеричке анализе
АкронимМЗМ2
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомПоложена Математика 1 и Математика 2Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти науче основне појмове и тврђења из елемената нумеричке анализе.Осим тога, инсистира се на истицању примена појмова и резултата који се разматрају у природним и техничко-технолошким наукама.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студената да знања стечена у овом наставном предмету успешно користе у савладавању градива других наставних предмета, које се изучавају на Факултету, из области природних и техничко-технолошких наука. Оспособљеност студената да стечена математичка знања користе у решавању техничких и технолошких проблема.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеРачунање са приближним бројевима-општа формула за грешку, обрнути проблем теорије грешака, приближно израчунавање вредности функција ; Решавање алгебарских и трансцедентних једначина-методи графичког решавања једначина, метод сечице и метод тангенте, метод итерације, метод итерације за систем од две једначине. ; Интерполација функција-коначне разлике, интерполационе формуле: Њутнова, Гаусова, Стирлингова, Беселова, Лагранжова. Оцена грешке интерполационих формула. ; Приближно диференцирање и интеграција- полиномне формуле, трапезна и Симсонова формула, процена грешке. ; Решавање диференцијалних једначина- метод сукцесивних апроксимација, нумеричка интеграција: методе Рунге-Кута, екстраполационе и интерпо¬ла¬ционе методе Адамса. ; Решавање парцијалних диференцијалних једначина- основни појмови: мреже, апроксимација диференцијалних оператора коначним разликама, метода мреже. ;
  Садржај практичне наставеРешавају се примери, односно задаци којима се илуструју појмови и њихови међусобни односи изложени у теоријском делу наставе. Осим тога, постављају се и решавају задаци којима се илуструје и увежбава примена стечених теоријских знања у решавању проблема у природним и техничко-технолошким наукама.
  Литература
  1. Б.П. Демидович, И.А. Марон, Основы вычислительной математики, Издатељство Наука, Moсква, 1995 ;
  2. N.S. Bakhvalov, Numerical Methods, Mir Publishers, 1977
  3. M.Miličić, N. Miličić, D. Stankov, Elementi numericke analize, teorije, algoritmi, programi, zadaci, RGF, 464p, 1996, Beograd, II izdanje 2003, RGF, Beograd
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  220
  Методе извођења наставеПредавања у оквиру којих се излаже теорија и раде задаци у којима се показује примена изложене теорије
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари