Навигација

проф. др Душан Мијин

Редовни професор
Катедра за органску хемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 335

011/3303674
локал674
Научна областОрганска хемија
Датум избора у звање 9. новембар 2011.

Предмети

14ББИ21714ББИ217 - Практикум из хемије природних органских једињења
14Д15514Д155 - Органске боје и пигменти
14ИГИ3714ИГИ37 - Графичке боје и лепкови
Д138Д138 - Катализа у органској хемији
ЗП28ЗП28 - Органска хемија
ЗП281ЗП281 - Органска хемија 1
ЗП282ЗП282 - Органска хемија 2
МБИБ01МБИБ01 - Одабрана поглавља хемије природних органских једињења
МБИП4МБИП4 - Технологија уља и масти
МХОХ4МХОХ4 - Боје и пигменти
ХОХ310ХОХ310 - Хемија природних органских једињења

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Сања Ђуровић, Богдан Николић, Невена Луковић, Јелена Јовановић, Андреа Стефановић, Наташа Шекуљица, Dušan Mijin и Зорица Кнежевић-Југовић, The impact of high-power ultrasound and microwave on the phenolic acid profile and antioxidant activity of the extract from yellow soybean seeds, INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 122, 2018, pp. 223-231; 10.1016/j.indcrop.2018.05.078
 2. Milka Avramov Ivić, Slobodan Petrović, F Vonmoos, Dušan Mijin, Predrag Živković и Katica Drljević, The qualitative electrochemical determination of clarithromycin and spectroscopic detection of its structural changes at gold electrode, ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS, 9, 7, 2007, pp. 1643-1647
 3. Milka Avramov Ivić, Slobodan Petrović, Dušan Mijin, Predrag Živković, I Kosović, Katica Drljević и M Jovanović, Studies on electrochemical oxidation of azithromycin and Hemomycin at gold electrode in neutral electrolyte, ELECTROCHIMICA ACTA, 51, 12, 2006, pp. 2407-2416

Менторство

Докторске академске студије

 • Синтеза, структура и својства нових азо боја на бази 6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1,2-дихидропиридин-3-карбоксамида, Славица Поробић, 30.09.2020.
 • Eкспeримeнтaлнa и квaнтнo-хeмиjскa прoучaвaњa хинoлoнских aзo бoja и њихoвих прeкурсoрa, Виолета Арсовски, 03.04.2017.
 • Ензимско обезбојавање антрахинонских боја из отпадних вода, Наташа Шекуљица, 30.09.2016.
 • Структурне и солватохромне карактеристике 5-(арилазо)-3-цијано-6-хидрокси-4-метил-1-супституисаних-2-пиридона: експериментална и квантно-хемијска проучавања, Јелена Мирковић, 29.09.2015.
 • Проучавање механизма ензимске синтезе 4,6-дисупституисаних-3-цијано-2-пиридона, Невена Прлаиновић, 05.07.2012.

Мастер академске студије

 • Синтеза и таутомерија азо-азометинских боја на бази 6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1,2-дихидропиридин-3-карбонитрила, Сузана Караћ, 27.02.2020.
 • Синтеза и карактеризација 3-пиридинијум-6-хидрокси-4-метил-2-пиридона, Мима Милошевић, 30.09.2019.
 • Солватохромна својства азо боја на бази 3-пиридинијум-6-хидрокси-4-метил-2-пиридона, Петра Павловић, 30.09.2019.
 • Солватохромна својства 5-((дисупституисаних фенил)диазенил)-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1,2-дихидропирин-3-карбонитрила, Милош Јањуш, 21.09.2018.
 • Синтеза нових 6-хидрокси-4-метил-2-оксо-5-(дисупституисаних фенилдиазенил)-1,2-дихидропиридин-3-карбоксамида, Кристина Вељовић, 30.09.2017.
 • Утицај степена хидролизе на технолошко-функционална својства хидролизата сојиних протеина, Маја Станојевић, 30.09.2017.
 • Деградација никосулфурона помоћу Фентон реакције, Дуња Дабић, 30.09.2016.
 • Солватохромна својства азо боја на бази 3-амидо-6-хидрокси-4-метил-2-пиридона, Славица Поробић, 09.09.2016.
 • Синтеза и карактеризација N-(4-супституисаних фенил)-3-фенил-2-пропенамида, Гордана Танасијевић, 30.09.2015.
 • Солватохромна својства азо боја на бази 4-хидрокси-2-хинолона, Јулијана Тадић, 30.09.2015.
 • Примена пиридонске азо боје у соларним ћелијама активираних боја, Александра Машуловић, 30.09.2015.
 • Имобилизација пероксидазе из свежег екстракта рена глутаралдехидом у умрежене ензимске агрегате, Милица Светозаревић, 30.09.2015.
 • Деколоризација антрахинонске боје пероксидазом из рена имобилисаном на каолину, Драгана Зрнић, 30.09.2014.
 • Синтеза дисазо боја на бази 3-цијано-6-хидрокси-4-метил-2-пиридона, Лука Матовић, 30.09.2014.
 • Синтеза 4,6-дисупституисаних 3-цијано-2-пиридона у присуству аминокиселина као катализатора, Александар Миливојевић, 27.02.2014.
 • Деколоризација синтетске комерцијалне антрахинонске боје помоћу слободне и имобилисане пероксидазе из рена, Марија Живковић, 27.09.2013.

Основне академске студије

 • Синтеза и карактеризација нових арилазо пиридонских боја на бази 4-фенил-6-хидрокси-3-пиридинијум-2-пиридона, Марија Милошевић, 30.09.2020.
 • Уклањање антрахинонских боја, коришћењем пероксидазе из рена, применом микрореакторског система, Невена Станишић, 30.09.2020.
 • Ензимска деградација антрахинонских боја у континуалном систему пероксидазом из кромпирове љуске, Драган Давид Вукадиновић, 30.09.2020.
 • Синтеза 10-децил-10H-фенотиазин-3,7-диамина, Маријана Попадић, 30.09.2020.
 • Синтеза 6-хидрокси-5-(хидрокси супституисаних фенилазо)-4-метил-2-оксо-1,2-дихидропиридин-3-карбонитрила, Јеврем Милојковић, 18.09.2020.
 • Антиоксидативна активност одређених 2-пиридона и арилазо пиридонских боја, Вања Верушевски, 21.07.2020.
 • Солватохромизам азо-азометинских боја из 5-((4-формилфенил)диазенил)-6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1,2-дихидропиридин-3-карбонитрила, Слађана Ђулинац, 15.07.2019.
 • Производња и антиоксидативна активност микрочестица на бази алгината и казеина са етарским уљем тимијана, Јања Тодоровић, 04.04.2019.
 • Антиоксидативна активност одређених пиридонских и хинолонских боја као и њихових прекурсора, Маја Радмановац, 28.09.2018.
 • Имобилизација различитих протеаза на алгинатне микрочестице, Милица Веселиновић, 28.09.2018.
 • Хофманова деградација 6-хидрокси-4-метил-2-оксо-1,2-дихидропиридин-3-карбоксамида, Петра Павловић, 28.09.2018.
 • Оптимизација синтезе 5-((4-(1H-бензо[д]имидазол-2-ил)фенил)диазенил)-2-хидроксибензалдехида, Мима Милошевић, 21.09.2018.
 • Синтеза и солватохромизам 4-((4(1Н-бензо[d]имидазол-2-ил)фенил)диазенил)-2-(((2-хидроксифенил)имино)метил)фенола, Марија Нешовић, 21.09.2018.
 • Синтеза неких нових 6-хидрокси-4-метил-2-оксо-5-(дисупституисаних фенилдиазенил)-1,2-дихидропирин-3-карбонитрила, Милош Јањуш, 25.09.2017.
 • Ковалентна имобилизација пероксидазе из рена ( Armoracia rusticana) Purolite® A-109, Илијана Коврлија, 04.09.2017.
 • Солватохромизам и таутомерија код дисазо боја на бази 3-цијано-6-хидрокси-4-метил-2-пиридона, Александар Пешић, 30.09.2016.
 • Обезбојавање киселе боје електрохемијски генерисаним хипохлоритом, Немања Ђуровић, 30.09.2016.
 • Синтеза нових 6-хидрокси-4-метил-2-оксо-5-(4-супституисаних фенилдиазенил)-1,2-дихидропиридин-3-карбоксамида, Кристина Вељовић, 26.09.2016.
 • Имобилизација пероксидазе из рена на синтетски носач са примарним амино групама, Тијана Жегарац, 16.09.2016.
 • Синтеза нових азо боја из 3-амидо-6-хидрокси-4-метил-2-пиридона, Славица Поробић, 30.09.2015.
 • Синтеза азо боје из 4-(1H-бензо[d]имидазол-2-ил) анилина, Ана Јенић, 08.09.2015.
 • Разградња синтетских боја помоћу хипохлорита и микроталасног зрачења, Дуња Дабић, 09.04.2015.
 • Кинетика ензимски катализоване реакције деколоризације антрахинонских боја, Марина Велимировић, 30.09.2014.
 • Синтеза и карактеризација 4-супституисаних аминоазобензена, Јулијана Тадић, 29.09.2014.
 • Разградња антрахинонских боја пероксидазом из рена имобилисаном на полимерном носачу, Наташа Моснак, 03.03.2014.
 • Оптимизација поступка обезбојавања синтетске текстилне азо боје електрохемијски генерисаним хипохлоритом, Вук Томић, 30.09.2013.
 • Синтеза нових 5-(4-супституисаних арилазо)-3-цијано-6-хидрокси-1-карбоксиметил-4-метил-2-пиридона, Лука Матовић, 30.09.2013.
 • Проучавање фотодеградације азо боје у присуству катализатора на бази титан(IV)-оксида, Јелена Вујовић, 24.09.2012.
 • Одређивање кинетике обезбојавања текстилне азо боје електрохемијски генерисаним хипохлоритом, Тамара Видовић, 06.09.2012.
 • Синтеза и солватохромизам 5-(4- супституисаних арилазо)-6-метил-2-тиоурацила, Марија Павловић, 21.05.2012.

Основне студије

 • Испитивање солватохромних својстава 5-(4-супституисаних арилазо)-3-цијано-6-хидрокси-1-карбоксиметил-4-метил-2-пиридона, Светлана Ђорђевић, 23.12.2014.
 • Синтеза, структура и карактеристике нових 5-(4-супституисаних арилазо)-3-цијано-6-хидрокси-1-карбоксиметил-4-метил-2-пиридона, Гордана Танасијевић, 11.07.2014.
 • Испитивање солватохромних својстава неких хетероарилазо пиридонских боја, Марија Златковић, 19.03.2013.
 • Проучавање утицаја соли на брзину фотодеградације карбофурана у присуству цинк-оксида као катализатора, Јелена Петровић, 16.07.2012.
 • UV-vis апсорпциони спектри 3-цијано-6-хидрокси-4-фенил-5-(2-, 3- и 4-метоксифенилазо)-2-пиридона, Марија Лазаров, 30.05.2011.
 • Проучавање азо-хидразон таутомерије на примеру 3-цијано-6-хидрокси-4-метил-5-(2-,3- и 4-метоксифенилазо)-2-пиридона, Марија Тасић, 16.02.2011.
 • Испитивање кинетичких параметара и механизма ензимске синтезе 4-етоксиметил-6-метил-3-цијано-2-пиридона, Јелена Мирковић, 16.09.2010.
 • Синтеза, карактеризација и УВ апсорпциони спектри 1,3-дифенил-2-(4-супституисаних фенилазо)-пропан-1,3-диона, Владимир Митровић, 29.03.2010.
 • Фотокатализована деградација карбаматних пестицида у води, Надица Ристић, 18.09.2009.
 • Испитивање постојаности отисака на светлост, Сенка Минић, 19.05.2009.
 • Оптимизација ензимске синтезе изоамил-бутирата, Сузана Симић, 25.09.2008.
 • Оптимизација ензимске синтезе изоамил-ацетата, Александар Дробњак, 18.07.2008.
 • Проучавање фотодеградације метамитрона у води у присуству титан-диоксида и цинк-оксида, Снежана Перовић, 18.07.2008.
 • Исоитивање утицаја нејонских површински активних материја на екстракцију имуноглобулина G, Александра Ждерић, 16.06.2008.
 • Утицај неорганских јона на фотодеградацију метамитрона у води, Марина Савић, 13.03.2008.
 • Синтеза 4,6-супституисаних-3-цијано-2-пиридона помоћу микроталасног зрачења, Маја Игњатов, 07.12.2007.
 • Испитивање зависности Ковачевог ретенционог индекса алкил естара сирћетне, пропионске, циклохексан карбоксилне, бензоеве и фенилсирћетне киселине од температуре кључања, Дејан Раданчевић, 13.07.2007.
 • Синтеза естара липазом имобилисаном на комерцијалном носачу, Милица Јецић, 10.05.2007.
 • Проучавање утицаја растварача на фотодеградацију синтетске азо боје, Драгана Златић, 28.12.2006.
 • Проучавање фотодеградације синтетске азо боје у води, Марина Радуловић, 25.12.2006.
 • Синтеза 5-(4-супституисаних арилазо)-4,6-супституисаних-3-цијано-2-пиридона помоћу микроталасног зрачења, Александра Митоски, 29.09.2006.
 • Проучавање фотодеградације синтетске хидразонске боје, Јелена Радивојевић, 08.05.2006.
 • Испитивање фотодеградације метомила у води, Јелена Ђаја, 19.04.2006.
 • УВ електронски апсорциони спектри н 4 супституисаних фенил 2,3 дифенилпропионамида, Бранкица Ристић, 06.10.2005.
 • Утицај растварача на фотодеградацију метомила, Марија Мурић, 30.09.2005.
 • Ув електронски апсорциони спектри арилазо дикетона, Бојана Јакић, 30.09.2005.
 • Ув електронски апсорциони спектри 1 4 супституисаних фенил 4,6 диметил 3 цијано 2 пиридона, Бојана Јаребица, 30.09.2005.
 • Проучавање реакције добијања амилизобутирата катализоване липазом из цандида ругоса, Дејан Савић, 14.04.2005.
 • Синтеза супституисаних 3/цијано/2/пиридона помоћу микроталасног зрачења, Зорана Јовановић, 27.09.2004.
 • Испитивање реакције кондензације 1.3/дикетона са цијонацетамидом катализоване ензимом, Маја Стоилковић, 19.03.2004.
 • Синтеза 1/4/супституисаних фенил /4.6/диметил /3/цијано/2/пиридона, Ана Аџић, 23.02.2004.
 • Синтеза н/моносупституисаних цијаноацетамида, Јелена Недељковић, 30.09.2003.
 • Утицај термичког режима на промену боје отиска при преношењу са пресликача на производ, Предраг Лазовић, 29.04.2003.
 • Испитивање кинетике ослобађања ацетилсалицилне киселине из таблетираног облика, Слободан Глигоријевић, 10.03.2003.
 • Ув елекронски апсорциони спектри н/4/супституисаних фенил 2,3/дифенилпропионамида, Татјана Марков, 24.02.2003.
 • Синтеза 1/алкил/4,6/диметил/3/цијано/2/пиридона, Светлана Тријић, 05.09.2002.
 • Испитивање кинетике ензимске катализоване реакције добијања 4,6/диметил/3/цијано/2/пиридона, Александар Вранеш, 05.07.2002.
 • Синтеза 4/ацетил/4/бромбифенила/, Немања Џордески, 30.05.2002.
 • Одређивање молекуларних ретенциних индекса на основу ковачевих ретенционих индекса, Славко Димовић, 11.04.2002.
 • Синтеза 5/акрил/4,6/диметил/3/цијано/2/пиридона, Данијела Витас, 12.11.2001.
 • Испитивање кинетике реакције добијања 4,6/диметил/3/цијано/2/пиридона катализоване ензимом, Илија Катић, 31.10.2001.
 • Синтеза 5(моносупституисаних арилазо ) 4,6-дифенил 3-цијано-2-пиридона, Марија Несторовић, 25.02.1999.
 • Ензимска екстерификација глицедола у органским растварачима, Невена Горанчић, 24.12.1998.

Лична презентација