Навигација

МБИП4 - Технологија уља и масти

Спецификација предмета
НазивТехнологија уља и масти
АкронимМБИП4
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да упозна студенте са oснoвним и вишим пojмoвима из области производње уља и масти, као и производа који се из њих добијају.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће стећи знања, теоријска и практична, из oснoвних и виших пojмoва из oблaсти технологије уља и масти, потребна за рад у производњи и преради уља и масти.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЗначај уља и масти. Класификација уља и масти. Састав и карактеристике појединих уља и масти. Складиштење и оцењивање квалитета уља и уљарских сировина. Чишћење семена и сушење расутог материјала. Припрема семена за прераду (љуштење, млевење, кондиционирање). Пресовање семена. Екстракција уља. Уљане погаче и сачме. Предрафинација и рафинација уља. Складиштење уља. Хидрогеновање уља. Производња биљних масти и маргарина. Производња масних киселина, сапуна и глицерола. Производња биодизела.
  Садржај практичне наставеИспитивање квалитета сировина за добијање уља. Лабораторијско добијање сировог уља екстракцијом. Лабораторијска неутрализација. Лабораторијско бељење. Одређивање физичко-хемијских карактеристика уља и масти. Одређивање оксидативне стабилности уља и масти.
  Литература
  1. R.D. O'Brien, W. Farr, P.J. Wan, Introduction to Fats and Oils Technology. 2nd Ed. AOCS Press, Champaign, Illinois, 2000.
  2. Д. Раде, Ж. Мокровчак, Д. Штруцељ, Приручник за вјежбе из кемије и технологије липида, Durieux, 2002.
  3. М. Рац, Уља и масти, Пословно удружење произвођача биљних уља и масти, Београд, 1964.
  4. Д. Сверн, Индустријски производи уља и масти по Бејлију, Накладни завод Знање, Загреб, 1972.
  5. Ј. Трајковић, М. Мирић, Ј. Барас, С. Шилер, Анализа животних намирница, ТМФ Београд, 1983.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  201
  Методе извођења наставеПредавања, лабораторијске вежбе, тестови, семинарски рад
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми10
  Семинари20