Навигација

Трећи конкурсни рок за упис на докторске академске студије - школска 2023/2024. година

Вести о упису

На основу Конкурса који је расписао Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду у прву годину докторских академских студија у трећем конкурсном року у школској 2023/2024. години уписује 67 студената: 1 студента чије се образовање финансира из буџета и 66 самофинансирајућих студената.

Број буџетских и самофинансирајућих места по студијским програмима:

 • Хемијско инжењерство: 1 буџетска и 23 самофинансирајућих места,
 • Биохемијско инжењерство и биотехнологија: 5 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство материјала: 5 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство заштите животне средине: 8 самофинансирајућих места,
 • Хемија: 5 самофинансирајућа места,
 • Металуршко инжењерство: 2 самофинансирајућа места,
 • Хемијско инжењерство (настава на енглеском језику): 2 самофинансирајућa места,
 • Биохемијско инжењерство и биотехнологија (настава на енглеском језику): 3 самофинансирајућa места,
 • Инжењерство материјала (настава на енглеском језику): 6 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство заштите животне средине (настава на енглеском језику): 4 самофинансирајућa места,
 • Хемија (настава на енглеском језику): 3 самофинансирајућa места.

Правила конкурса, начини пријављивања и рангирања и износ школарине могу се пронаћи на страници уписа на докторске академске студије

Пријава кандидата врши се у потпуности електронским путем, а биће омогућена преко портала за веб пријаву кандидата у периоду од 16:00 часова 13. новембра до 08:00 часова 20. нобембра 2023. године. Кандидати су у обавези да веб пријаву попуне исправно, у складу са захтевима конкурса, као и да приложе сву неопходну документацију, у зависности од услова који се на њих односе. За сваки документ који се захтева по условима конкурса, кандидати прилажу један фајл у формату pdf (препоручено), jpg или png, при чему величина фајла не може да буде већа од 8 MB. Скенирање документације могуће је извршити у складу са следећим упутством

Закаснеле пријаве неће бити разматране. Саветује се кандидатима да довољно пре крајњег рока проследе своје пријаве, како би оне могле бити кориговане у случају да Комисија за упис уочи недостатке. Непотпуне пријаве неће моћи да буду прихваћене

Прелиминарне ранг листе биће објављене најкасније 20. новембра, а коначне најкасније 22. новембра 2023. године. Упис ће бити организован 23. новембра 2023. године, а тачни термини биће објављени на сајту Факултета.

Евентуална питања у вези са конкурсом могу се слати Комисији за упис на upisnakomisija@tmf.bg.ac.rs.