Навигација

Коначне ранг листе за упис на мастер академскe студијe - трећи конкурсни рок

Вести о упису

Коначне ранг листе кандидата за мастер академске студије у школској 2023/2024. години - трећи конкурсни рок можете преузети овде.

Упис кандидата ће се обавити у петак 10. новембра 2023. године на основу позиције на коначним ранг листама по студијским програмима у 10 часова. У случају да се кандидат не појави на време, сматраће се да је одустао и Факултет ће уписати првог следећег рангираног кандидата на његово место.

Кандидати су у обавези да донесу следећу документацију коју су у електронској форми предали током пријаве на конкурс:

 1. пријавни лист са електронске пријаве (потписан),
 2. доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс,
 3. потписану изјаву којом овлашћују Факултет и Универзитет да лични подаци могу да буду унети у електронску базу,
 4. потписану изјаву да нису били на буџету на нивоу студија на који конкуришу (у случају да су претходни ниво студија завршили пре 2022/2023. године).

Кандидати су такође у обавези да доставе (упис неће бити могућ без комплетне документације):

 1. оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним студијама на претходном нивоу студија,
 2. оверену фотокопију додатка дипломе или уверења о положеним испитима и потврде о средњој оцени са претходног нивоа,
 3. један образац ШВ-20,
 4. индекс,
 5. две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm,
 6. доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере - 100,00 динара на рачун 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: за Центар за развој каријере, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4
 7. доказ о уплати осигурања - 500,00 динара на рачун 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: осигурање студената, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4   
 8. доказ о уплати прве рате школарине за студенте који плаћају школарину (самофинансирајуће студенте) на рачун 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: прва рата школарине, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4
 9. уговор о студирању (набавља се у скриптарници Факултета)
 10. попуњену анкету о изабраном модулу (за студијске програме који имају модуле)

Годишња школарина за самофинансирајуће студенте који наставу похађају на српском језику износи 88.500,00 динара. Школарина се може платити у једнократном износу приликом уписа или у 4 једнаке рате. Годишња школарина за студенте који наставу похађају на енглеском језику износи 4.000 евра, у динарској противвредности на дан уплате.

Моле се кандидати да на време набаве неопходни ШВ-20 образац и индекс (могу се набавити у скриптарници у малој згради Факултета) и својеручно их потпишу. Кандидати не морају лично да предају документа за упис.

Сви уписани кандидати добиће студентске налоге на веб порталу за студенте најкасније у понедељак 13. новембра, а у обавези су да до 15. новембра пријаве предмете које желе да слушају преко својих налога. Списак пријављених предмета неопходно је у штампаној верзији накнадно доставити студентској служби при преузимању индекса. У случају евентуалних проблема са пријавом предмета уписани кандидати се могу обратити мејлом на studentska@tmf.bg.ac.rs.