Навигација

Конкурс Привредне коморе Србије за најбоље докторске дисертације

Студентске вести

Задовољство нам је да Вас обавестимо да Привредна комора Србије наставља традицију организације Годишње награде за најбоље докторске дисертације која ове године обележава јубилеј – 55 година, за радове са оригиналним научним доприносима од изузетног значаја у одређеној научној области, а са директним или потенцијалним доприносом развоју привреде, академске и шире друштвене зајединице на територији Републике Србије.

Привредна комора Србије у 2023. години додељује 10 награда за најбоље докторске дисертације одбрањене у току 2021/2022. године, почев од 1.10.2021. године, а закључно са 30.09.2022. године.

Иницијативу за подношење предлога факултету може поднети институт, предузеће, друге организације и појединци на основу Јавног позива који је објављен у дневном листу „Политика“ од 15.06.2023. године и доступан je и на сајту: www.pks.rs . Предлози за додељивање награда се подносе у року од 100 дана од дана објављивања конкурса, a најкасније до 22. септембра 2023. године до 16:00 часова. Предлоге потписује декан Факултета предложеног кандидата.

Сагласно одредбама Одлуке, РАДОВЕ И ПРЕДЛОГЕ доставите на адресу:

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ - ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА,
- за награду Коморе -
11000 Б Е О Г Р А Д
Кнеза Милоша 12
 (канц. 202)

ПРЕДЛОЗИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ У ШТАМПАНОМ ОБЛИКУ и СА следећим обавезним прилозима:

1. ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ/КАНДИДАТИМА ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ ПКС ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
2. ДОПИС ДЕКАНА
3. МИШЉЕЊЕ МЕНТОРА, ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ИЛИ СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ИНСТИТУТА О МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ РАДА У ПРИВРЕДИ
4. ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СА РАЗРАДОМ МОГУЋЕ ПРИМЕНЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ РАДА У ПРИВРЕДИ
5. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ ЕФЕКАТА КОРИШЋЕЊА ПРЕДЛОЖЕНОГ РАДА У ПРИВРЕДИ
6. МИШЉЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА КОЈЕ ЈЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЗА ПРИМЕНУ РЕЗУЛТАТА ПРЕДЛОЖЕНОГ РАДА И РАДНО АНГАЖОВАЊЕ АУТОРА ИЛИ ДРУГЕ ОБЛИКЕ ПОДСТИЦАЈА АУТОРА ЗА ДАЉИ РАД У ТОЈ ОБЛАСТИ

Некомплетни предлози неће бити узети у разматрање.

Награде се додељују у виду диплома и новчаних награда. Одлуке о додели награда доноси стручни Жири.

Додатне информације и обавештења можете добити путем електронске поште: naucni.radovi@pks.rs или
контакт телефона: 063/822-9767