Навигација

Други конкурсни рок за упис на основне академске студије - школска 2023/2024. година

Вести о упису

На основу Конкурса који је расписао Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет у прву годину основних академских студија у школској 2023/2024. години у другом конкурсном року уписује 200 студената и то: 160 студената чије се образовање финансира из буџета и 40 самофинансирајућих студената.

Број буџетских и самофинансирајућих места по студијским програмима:

  • Хемијско инжењерство: 81 буџетско место,
  • Биохемијско инжењерство и биотехнологија: 9 буџетских и 5 самофинансирајућих места,
  • Инжењерство заштите животне средине: 35 буџетских и 16 самофинансирајућих места,
  • Инжењерство материјала: 21 буџетских и 14 самофинансирајућа места,
  • Металуршко инжењерство: 14 буџетских и 5 самофинансирајућа места.

Правила конкурса, начини пријављивања и рангирања и износ школарине могу се пронаћи на страници уписа на основне академске студије.

Веб пријава кандидата биће могућа у периоду од 12:00 часова 21. августа до 12:00 часова 30. августа. Пријем документације кандидата биће организован 31. августа у 10 часова у Студентској служби Факултета. Сви кандидати су у обавези да на време дођу да предају документа.

Спискови кандидата за полагање пријемног испита биће објављени на сајту Факултета најкасније у петак 1. септембра. Пријемни испити биће организовани у следећим терминима (кандидати могу полагати два пријемна испита из три понуђена предмета):

  • хемија/физика 4. септембра у 10 часова,
  • математика 5. септембра у 10 часова.

Прелиминарне ранг листе по студијским програмима биће објављене најкасније у среду 6. септембра, а коначне ранг листе најкасније у петак 8. септембра. Упис кандидата по студијским програмима на основу коначних ранг листа биће реализован 11. септембра у 9 часова.

Питања у вези са уписом могу се послати Комисији за упис на мејл: upisnakomisija@tmf.bg.ac.rs.