Навигација

Оглас за јавно надметање за давање у закуп пословног простора у згради фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

Опште вести

О Г Л А С
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У ЗГРАДИ ФОНДАЦИЈЕ МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА-СМЕДЕРЕВЦА И СУПРУГЕ ДАРИНКЕ

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке даје у закуп пословни простор површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у виђеном стању, празан, у стамбено-пословном објекту у Београду, Теразије 39, екстра зона, у поступку јавног надметања.

Пријаве се подносе у року од 20 (двадесет) календарских дана од дана објављивања Огласа, најкасније до 12. априла 2023. године до 15,00 часова, непосредно на адресу Фондације Милана Стефановића - Смедеревца и супруге Даринке, Београд, Студентски трг број 1.

Оглас за закуп пословног простора

Презентација пословног простора

Пријава

Списак обавезне документације уз пријаву