Навигација

Први конкурсни рок за упис на мастер и докторске академске студије - школска 2022/2023. година

Вести о упису

Мастер академске студије

На основу Конкурса који је расписао Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду у прву годину мастер академских студија у школској 2022/2023. години уписује 230 студената и то: 155 студената чије се образовање финансира из буџета и 75 самофинансирајућих студената.

Број буџетских и самофинансирајућих места по студијским програмима:

 • Хемијско инжењерство: 61 буџетских места и 14 самофинансирајућих места,
 • Биохемијско инжењерство и биотехнологија: 39 буџетских и 16 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство заштите животне средине: 28 буџетских и 11 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство материјала: 10 буџетских места и 13 самофинансирајућих места,
 • Металуршко инжењерство: 8 буџетских и 2 самофинансирајућа места,
 • Дигитално процесно инжењерство: 9 буџетских и 9 самофинансирајућих места,
 • Хемијско инжењерство (настава на енглеском језику): 5 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство материјала (настава на енглеском језику): 2 самофинансирајуће место,
 • Инжењерство заштите животне средине (настава на енглеском језику): 1 самофинансирајуће место,
 • Дигитално процесно инжењерство (настава на енглеском језику): 2 самофинансирајућа места.

Правила конкурса, начини пријављивања и рангирања и износ школарине могу се пронаћи на страници уписа на мастер академске студије

Пријава кандидата врши се у потпуности електронским путем, а биће омогућена преко портала за веб пријаву кандидата у периоду од 08:00 часова 27. септембра до 08:00 часова преподне 5. октобра 2022. године. Кандидати су у обавези да веб пријаву попуне исправно, у складу са захтевима конкурса, као и да приложе сву неопходну документацију, у зависности од услова који се на њих односе. За сваки документ који се захтева по условима конкурса, кандидати прилажу један фајл у формату pdf (препоручено), jpg или png, при чему величина фајла не може да буде већа од 8 MB. Скенирање документације могуће је извршити у складу са следећим упутством

Закаснеле пријаве неће бити разматране. Саветује се кандидатима да довољно пре крајњег рока проследе своје пријаве, како би оне могле бити кориговане у случају да Комисија за упис уочи недостатке. Непотпуне пријаве неће моћи да буду прихваћене

Прелиминарне ранг листе биће објављене најкасније 6. октобра, а коначне 10. октобра 2022. године. Упис ће бити организован у периоду од 12. до 14. октобра 2022. године, а тачни термини биће објављени на сајту Факултета. 

Евентуална питања у вези са конкурсом могу се слати Комисији за упис од 20. септембра на upisnakomisija@tmf.bg.ac.rs.

Докторске академске студије

На основу Конкурса који је расписао Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду у прву годину докторских академских студија у школској 2022/2023. години уписује 105 студената и то: 15 студената чије се образовање финансира из буџета и 90 самофинансирајућих студената.

Број буџетских и самофинансирајућих места по студијским програмима:

 • Хемијско инжењерство: 4 буџетскa места и 24 самофинансирајућих места,
 • Биохемијско инжењерство и биотехнологија: 3 буџетска и 9 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство материјала: 3 буџетска и 15 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство заштите животне средине: 2 буџетска и 14 самофинансирајућих места,
 • Хемија: 2 буџетска и 5 самофинансирајућих места,
 • Металуршко инжењерство: 1 буџетскo и 3 самофинансирајућа места,
 • Хемијско инжењерство (настава на енглеском језику): 2 самофинансирајућa места,
 • Биохемијско инжењерство и биотехнологија (настава на енглеском језику): 3 самофинансирајућa места,
 • Инжењерство материјала (настава на енглеском језику): 7 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство заштите животне средине (настава на енглеском језику): 4 самофинансирајућa места,
 • Хемија (настава на енглеском језику): 3 самофинансирајућa места,
 • Металуршко инжењерство (настава на енглеском језику): 1 самофинансирајуће место.

Правила конкурса, начини пријављивања и рангирања и износ школарине могу се пронаћи на страници уписа на докторске академске студије

Пријава кандидата врши се у потпуности електронским путем, а биће омогућена преко портала за веб пријаву кандидата у периоду од 08:00 часова 11. октобра до 08:00 часова преподне 20. октобра 2022. године. Кандидати су у обавези да веб пријаву попуне исправно, у складу са захтевима конкурса, као и да приложе сву неопходну документацију, у зависности од услова који се на њих односе. За сваки документ који се захтева по условима конкурса, кандидати прилажу један фајл у формату pdf (препоручено), jpg или png, при чему величина фајла не може да буде већа од 8 MB. Скенирање документације могуће је извршити у складу са следећим упутством

Закаснеле пријаве неће бити разматране. Саветује се кандидатима да довољно пре крајњег рока проследе своје пријаве, како би оне могле бити кориговане у случају да Комисија за упис уочи недостатке. Непотпуне пријаве неће моћи да буду прихваћене

Прелиминарне ранг листе биће објављене 21. октобра, а коначне 24. октобра 2022. године. Упис ће бити организован у периоду од 26. до 27. октобра 2022. године, а тачни термини биће објављени на сајту Факултета.

Евентуална питања у вези са конкурсом могу се слати Комисији за упис од 4. октобра на upisnakomisija@tmf.bg.ac.rs.