Навигација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ-БИБ

Опште вести

Приступно предавање за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Биохемијско инжењерство и биотехнологија, са темом: „Прорачун биосепарационих техника применом програмског пакета SuperPro Designer“, одржаће се 28.06.2022. године у Свечаној сали ТМФ-а са следећим распоредом:

Кандидаткиња Ана Миливојевић – 11:00

Кандидаткиња Милица Симовић – 12:00

Приступно предавање траје 45 минута.