Навигација

Позив за ангажовање експерта

Опште вести

Технолошко - металуршки факултет, Универзитета у Београду, расписује конкурс за експерта за информационе технологије на пословима израде регистра оператера који користе испарљива органска једињења у оквиру пројекта “Имплементација европског законодавства у области емисија испарљивих органских једињења”. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством заштите животне средине и Агенцијом за заштиту животне средине Републике Србије. Реализацију пројекта финансијски је подржала амбасада Краљевине Норвешке у Београду.

Пројекат се односи на идентификовање и смањење емисија које потичу од оператера који у својим процесима користе испарљива органска једињења (Volatile Organic Compounds - VOC), надовезујући се на активности Министарства заштите животне средине у примени поглавља V Директиве о индустријским емисијама (IED) које чине кључни део процеса и преговора о приступању ЕУ у оквиру поглавља 27.

Стручњаке са потребним професионалним искуством позивамо да се пријаве за следећу позицију:

  • Експерт за информационе технологије  (REF: LSTE/IT expert)

Описи задужења за горе наведену позицију  доступан на следећем линку:

REF: LSTE/IT expert

Рок за пријаву је 24. мај 2022. године.

Заинтересовани кандидати треба да доставе своју биографију на енглеском језику, на е-маил: ippc@tmf.bg.ac.rs. Биографија треба да буде припремљена у следећем формату: CV формат.

У случају неких неправилности, корупције или сличног понашања пријаве ће бити одбијене и конкурс поништен.

По завршетку пријавног рока биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Свим осталим кандидатима се захваљујемо на интересовању.