Навигација

Студентске стипендије и кредити

Студентске вести


Објављене резултате  ПРЕДЛОГА ЛИСТЕ КАНДИДАТА за доделу СТУДЕНТСКИХ КРЕДИТА за школску 2021/2022 годину, можете погледати на сајту UniCredit Банке и огласној табли испред студентске службе, соба 6.
Уколико нису тачно наведени неки од елемената за бодовање, који су наведени у конкурсу, кандидат може поднети ДОКУМЕНТОВАН ПРИГОВОР  преко Високошколске установе  коју похађа, најкасније до 17.12.2021.године. Приговори који нису документовани, неће се разматрати.
СТУДЕНТИ којима је одобрен СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ дужни су да отворе текући рачун у најближој експозитури UniCredit Банке, уколико нису отворили у претходним годинама.
Корисници студентског кредита којима је први пут одобрен кредит, дужни су да доставе Високошколској установи на којој студирају, попуњен и оверен Образац бр. 6 – ИЗЈАВА ЖИРАНТА, копију важеће, или очитану личну карту жиранта, и меницу попуњену према упутству са полеђине Обрасца бр. 6, а у складу са Уговором о студентском кредиту, најкасније до 20.02.2022. године.

*После наведеног датума, Образац бр. 6 – ИЗЈАВА ЖИРАНТА, копију важеће, или очитану личну карту жиранта, и меницу попуњену према упутству са полеђине Обрасца бр. 6, корисници студентског кредита могу доставити на адресу:

UniCredit Банка
Тим за ученичке и студентске кредите и стипендије,
Др Милутина Ивковића 2а
11040 Београд