Навигација

Обавештење о упису виших година и обнови године - докторске академске студије

Студентске вести

Упис виших година и обнова године за студенте докторских академских студија, који су факултет уписали пре школске 2021/2022. године, обавиће се у два корака:

 1. Заказивање термина за упис у студентској служби
 2. Долазак са неопходном документацијом у заказном термину

Услови за упис у више године докторских студија су:

 • Услов за упис у II годину докторских студија је 47 ЕСПБ бодова (најмање 48 ЕСПБ бодова за буџетски статус у оквиру одобрених буџетских квота) остварених у I години студија који укључују положене све обавезне предмете за студијски програм. Под обавезним предметима подразумевају се и предмети из група: Математика, Хемија, Термодинамика и Феномени преноса на студијским програмима где су предвиђени.
 • Услов за упис у III годину докторских студија су положени сви испити предвиђени студијским програмима докторских студија кандидата укључујући и Енглески језик и одбрањен Завршни испит.

1. Заказивање термина за упис

Пре заказивања термина, потребно је проверити преко електронског налога да ли су сви положени испити и све уплате школарине евидентирани. У случају да постоје отворене пријаве или неевидентирани испит неопходно је обавестити предметне професоре, а уплате школарина из школске 2020/2021. године на време правовремено регулисати у студентској служби.

Заказивање термина могуће је извршити искључиво преко електронске форме.  Након заказивања термина на адресу електронске поште коју је студент навео у оквиру електронске форме биће послата потврда о заказном термину.

Упис студената обавиће се у студентској служби (соба број 5) радним данима у периоду од 25. октобра до 27. октобра 2021. године, од 10 до 15 часова, у заказаним терминима.

Неопходно је да студенти пажљиво евидентирају своје податке у електронској форми и изаберу тачно један термин у којем сигурно могу да дођу да предају документацију. Вишеструке пријаве преко форме неће бити узимане у обзир и биће брисане. Студенти ће бити у обавези да приликом доласка покажу потврду о заказаном термину (папирна или електронска форма).

2. Долазак са неопходном документацијом

Студенти који су заказали термин доласка у студентску службу треба да припреме следећу документацију:

 • индекс,
 • један попуњен пријавни лист ШВ20 (и ажуриран електронски ШВ20 образац),
 • доказ о уплати од 100,00 динара на текући рачун Факултета 840-1441666-69, позив на број 89100, сврха уплате: за Центар за развој каријере,
 • доказ о уплати од 300,00 динара на текући рачун Факултета 840-1441666-69, позив на број 300, сврха уплате: Осигурање студената,
 • доказ о уплати прве рате школарине за зимски семестар (за студенте који плаћају школарину): уплата на текући рачун Факултета 840-1441666-69, позив на број 62400, сврха уплате: прва рата школарине,
 • фотокопију уговора за стипендисте, студенте запослене на факултетима и у институтима чланицама Универзитета у Београду, запослене на ТМФ и у ИЦ ТМФ, а за незапослене уверење да је студент на евиденцији Националне службе за запошљавање, не старије од 10 дана.

Како би се избегле гужве и упис обавио у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом неопходно је да студенти са припремљеном документацијом дођу у заказном термину без кашњења.

Школарина

Упис у зимски семестар више године плаћа се на следећи начин:

 1. Студенти који плаћају пуну цену школарине: Плаћа се у износу од 49.500,00 динара и може се уплатити у две једнаке рате oд пo 24.750,00 динара.
 2. Незапослени студенти и студенти запослени на факултетима и у институтима чланицама Универзитета у Београду:
  • Упис у III семестар је износу од 25.000,00 динара (и упис у IV семестар je 25.000,00 динара);
  • Упис у V семестар је 25.000,00 динара (и упис у VI семестар je 25.000,00 динара);
 3. Студенти запослени на ТМФ, у ИЦ ТМФ и стипендисти Министарства просвете, науке и технолошког развоја:
  • Упис у III семестар је 16.500,00 динара (упис у IV семестар је 5.500,00 динара);
  • Упис у V семестар је 5.500,00 динара (и упис у VI семестар је 5.500,00 динара).

Упис у обновљену годину се плаћа 33.000,00 динара у две једнаке рате.

Подношење молби студентској служби:

Упис студената неће бити могућ без подношења додатне молбе у следећим случајевима:

 • Студенти којима истиче законски предвиђен рок за завршетак студија од 6 година, подносе молбу за продужетак рока за завршетак студија до истека троструког броја школских година потребних за реализацију уписаног студијског програма. Студенти уз молбу прилажу и доказ о уплати од 5.000,00 динара на текући рачун Факултета 840-1441666-69, позив на број 89100, сврха уплате: молба за продужетак рока за завршетак студија. Молба се подноси у студентској служби (соба број 5) радним данима од 11 до 15 часова у периоду од 22. до 23. октобра 2021. године. Образац молбе може се узети у скриптарници Факултета. У случају да молба буде одобрена  реализација уписа одвија се према претходно наведеном упутству.

Сва питања у вези са уписом слати искључиво на адресу upis@tmf.bg.ac.rs.