Навигација

КОРИГОВАНО-Обавештење о обнови године - мастер академске студије

Студентске вести

Обнова године за студенте мастер академских студија, који су факултет уписали пре школске 2021/2022. године, обавиће се у три корака:

 1. Пријава предмета за слушање преко веб портала за студенте
 2. Заказивање термина за упис у студентској служби
 3. Долазак са неопходном документацијом у заказном термину

1. Пријава предмета за слушање

Студенти ће имати могућност да у периоду од 20. октобра до 21. октобра преко својих налога на веб порталу за студенте изврше пријаву предмета које желе да слушају у зимском семестру. Да би студент могао да пријави предмете за слушање, неопходно је да нема отворених пријава испита. У случају проблема са отвореним пријавама, студенти се морају обратити својим предметним професорима.

Сваки бод плаћа се по цени од 1.300,00 динара. У укупан број бодова који се пријављују обавезно се урачунавају и бодови за самостални истраживачки рад и завршни мастер рад (укупно 30 ЕСПБ).

По окончању поступка пријаве, неопходно је да студент одштампа списак предмета које је пријавио преко налога на веб порталу.

2. Заказивање термина за упис

Након окончања поступка пријаве предмета за слушање, неопходно је да студент закаже термин у коме ће доћи да преда документацију у студентској служби. Заказивање термина могуће је извршити искључиво преко електронске форме.  Након заказивања термина, на адресу електронске поште коју је студент навео у оквиру електронске форме биће послата потврда о заказном термину.

Упис студената обавиће се у студентској служби (соба број 6) радним данима у периоду од 20. октобра до 22. октобра 2021. године, од 11 до 14 часова, у заказаним терминима.

Неопходно је да студенти пажљиво евидентирају своје податке у електронској форми и изаберу тачно један термин у којем сигурно могу да дођу да предају документацију. Вишеструке пријаве преко форме неће бити узимане у обзир и биће брисане. Студенти ће бити у обавези да приликом доласка покажу потврду о заказаном термину (у папирној или електронској форми).

3. Долазак са неопходном документацијом

Студенти који су заказали термин доласка у студентску службу треба да припреме следећу документацију:

 • индекс са уписаним оценама положених предмета,
 • један попуњен пријавни лист ШВ20 (и ажуриран електронски ШВ20 образац),
 • одштампани списак пријављених предмета за слушање током зимског семестра (са веб портала),
 • доказ о уплати од 100,00 динара на текући рачун Факултета 840-1441666-69, позив на број 89100, сврха уплате: за Центар за развој каријере,
 • доказ о уплати од 300,00 динара на текући рачун Факултета 840-1441666-69, позив на број 300, сврха уплате: Осигурање студената,
 • доказ о уплати прве рате школарине (за студенте који плаћају школарину): четвртину износа која одговара броју пријављених ЕСПБ бодова помножених са 1.300,00 динара, на текући рачун Факултета 840-1441666-69, позив на број 71300, сврха уплате: прва рата школарине,
 • потврду из библиотеке.

Како би се избегле гужве неопходно је да студенти са припремљеном документацијом дођу у заказном термину без кашњења.

Подношење молби студентској служби:

Упис студената неће бити могућ без подношења додатне молбе у следећим случајевима:

 • Студенти којима истиче законски предвиђен рок за завршетак студија од 2 године, подносе молбу за продужетак рока за завршетак студија до истека троструког броја школских година потребних за реализацију уписаног студијског програма. Студенти уз молбу прилажу и доказ о уплати од 5.000,00 динара на текући рачун Факултета 840-1441666-69, позив на број 89100, сврха уплате: молба за продужетак рока за завршетак студија. Молба се подноси у студентској служби (соба број 5) радним данима од 11 до 15 часова у периоду од 15. до 19. октобра 2021. године. Образац молбе може се узети у скриптарници Факултета. У случају да молба буде одобрена реализација уписа одвија се према претходно наведеном упутству.

Сва питања у вези са уписом слати искључиво на адресу upis@tmf.bg.ac.rs.