Навигација

Први конкурсни рок за упис на мастер и докторске академске студије - школска 2021/2022. година

Вести о упису

Мастер академске студије

На основу Конкурса који је расписао Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду у прву годину мастер академских студија у школској 2021/2022. години уписује 160 студената и то: 140 студената чије се образовање финансира из буџета и 20 самофинансирајућих студената.

Број буџетских и самофинансирајућих места по студијским програмима:

 • Хемијско инжењерство: 60 буџетских места,
 • Биохемијско инжењерство и биотехнологија: 34 буџетских и 6 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство заштите животне средине: 30 буџетских и 9 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство материјала: 9 буџетских места,
 • Металуршко инжењерство: 7 буџетских и 2 самофинансирајућа места,
 • Инжењерство материјала (настава на енглеском језику): 1 самофинансирајуће место,
 • Инжењерство заштите животне средине (настава на енглеском језику): 1 самофинансирајуће место,
 • Металуршко инжењерство (настава на енглеском језику): 1 самофинансирајуће место.

Правила конкурса, начини пријављивања и рангирања и износ школарине могу се пронаћи на страници уписа на мастер академске студије

Пријава кандидата врши се у потпуности електронским путем, а биће омогућена преко портала за веб пријаву кандидата у периоду од 00:01 часова 27. септембра до 12:00 часова преподне 5. октобра 2021. године. Кандидати су у обавези да веб пријаву попуне исправно, у складу са захтевима конкурса, као и да приложе сву неопходну документацију, у зависности од услова који се на њих односе. За сваки документ који се захтева по условима конкурса, кандидати прилажу један фајл у формату pdf (препоручено), jpg или png, при чему величина фајла не може да буде већа од 8 MB. Скенирање документације могуће је извршити у складу са следећим упутством

Закаснеле пријаве неће бити разматране. Саветује се кандидатима да довољно пре крајњег рока проследе своје пријаве, како би оне могле бити кориговане у случају да Комисија за упис уочи недостатке. Накнадне корекције пријава након истека рока неће бити могуће, а непотпуне пријаве неће моћи да буду прихваћене. 

Прелиминарне ранг листе биће објављене 6. октобра, а коначне 11. октобра 2021. године. Упис ће бити организован у периоду од 12. до 14. октобра 2021. године, а тачни термини биће објављени на сајту Факултета. 

Евентуална питања у вези са конкурсом могу се слати Комисији за упис од 20. септембра на upisnakomisija@tmf.bg.ac.rs.

Докторске академске студије

На основу Конкурса који је расписао Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду у прву годину докторских академских студија у школској 2021/2022. години уписује 100 студената и то: 15 студената чије се образовање финансира из буџета и 85 самофинансирајућих студената.

Број буџетских и самофинансирајућих места по студијским програмима:

 • Хемијско инжењерство: 4 буџетскa места и 24 самофинансирајућих места,
 • Биохемијско инжењерство и биотехнологија: 3 буџетска и 10 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство материјала: 3 буџетска и 10 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство заштите животне средине: 2 буџетска и 16 самофинансирајућих места,
 • Хемија: 2 буџетска и 6 самофинансирајућих места,
 • Металуршко инжењерство: 1 буџетскo и 3 самофинансирајућа места,
 • Хемијско инжењерство (настава на енглеском језику): 2 самофинансирајућa места,
 • Биохемијско инжењерство и биотехнологија (настава на енглеском језику): 2 самофинансирајућa места,
 • Инжењерство материјала (настава на енглеском језику): 7 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство заштите животне средине (настава на енглеском језику): 2 самофинансирајућa места,
 • Хемија (настава на енглеском језику): 2 самофинансирајућa места,
 • Металуршко инжењерство (настава на енглеском језику): 1 самофинансирајуће место.

Правила конкурса, начини пријављивања и рангирања и износ школарине могу се пронаћи на страници уписа на докторске академске студије

Пријава кандидата врши се у потпуности електронским путем, а биће омогућена преко портала за веб пријаву кандидата у периоду од 00:01 часова 11. октобра до 12:00 часова преподне 19. октобра 2021. године. Кандидати су у обавези да веб пријаву попуне исправно, у складу са захтевима конкурса, као и да приложе сву неопходну документацију, у зависности од услова који се на њих односе. За сваки документ који се захтева по условима конкурса, кандидати прилажу један фајл у формату pdf (препоручено), jpg или png, при чему величина фајла не може да буде већа од 8 MB. Скенирање документације могуће је извршити у складу са следећим упутством

Закаснеле пријаве неће бити разматране. Саветује се кандидатима да довољно пре крајњег рока проследе своје пријаве, како би оне могле бити кориговане у случају да Комисија за упис уочи недостатке. Накнадне корекције пријава након истека рока неће бити могуће, а непотпуне пријаве неће моћи да буду прихваћене. 

Прелиминарне ранг листе биће објављене 20. октобра, а коначне 25. октобра 2021. године. Упис ће бити организован у периоду од 28. до 29. октобра 2021. године, а тачни термини биће објављени на сајту Факултета.

Евентуална питања у вези са конкурсом могу се слати Комисији за упис од 4. октобра на upisnakomisija@tmf.bg.ac.rs.