Навигација

Награда „Доцент Др Милена Далмација“ за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине на универзитетима у Републици Србији за период 1.10.2018. – 30.09.2021. године.

Студентске вести