Навигација

Обавештење о трећем конкурсном року за упис на докторске академске студије у школској 2020/2021. години

Вести о упису

На основу Конкурса који је расписао Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду у прву годину докторских академских студија у школској 2020/2021. години - трећи конкурсни рок уписује 76 студената.

Број буџетских и самофинансирајућих места по студијским програмима:

  • Хемијско инжењерство: 23 самофинансирајућих места,
  • Биохемијско инжењерство и биотехнологија: 9 самофинансирајућих места,
  • Инжењерство заштите животне средине: 14 самофинансирајућих места,
  • Инжењерство материјала: 15 самофинансирајућих места,
  • Металуршко инжењерство: 2 самофинансирајућа места,
  • Текстилно инжењерство: 4 самофинансирајућа места,
  • Хемија: 1 буџетско и 8 самофинансирајућих места.

Правила конкурса, начини пријављивања и рангирања и износ школарине могу се пронаћи на страници уписа на докторске академске студије

Пријава кандидата врши се у потпуности електронским путем, а биће омогућена преко портала за веб пријаву кандидата у периоду од 13:00 часова 12. новембра до 10:00 часова преподне 17. новембра 2020. године. Кандидати су у обавези да веб пријаву попуне исправно, у складу са захтевима конкурса, као и да приложе сву неопходну документацију, у зависности од услова који се на њих односе. За сваки документ који се захтева по условима конкурса, кандидати прилажу један фајл у формату pdf (препоручено), jpg или png, при чему величина фајла не може да буде већа од 8 MB. Скенирање документације могуће је извршити у складу са следећим упутством

Закаснеле пријаве неће бити разматране. Саветује се кандидатима да довољно пре крајњег рока проследе своје пријаве, како би оне могле бити кориговане у случају да Комисија за упис уочи недостатке. Накнадне корекције пријава након истека рока неће бити могуће, а непотпуне пријаве неће моћи да буду прихваћене. 

Прелиминарне ранг листе биће објављене 17. новембра, а коначне 20. новембра 2020. године. Упис ће бити организован 26. новембра 2020. године, а тачни термини биће објављени на сајту Факултета.

Евентуална питања у вези са конкурсом могу се слати на vebprijava2020@tmf.bg.ac.rs.