Навигација

Обавештење о трећем конкурсном року за упис на мастер академске студије у школској 2020/2021. години

Вести о упису

Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду у прву годину мастер академских студија у школској 2020/2021. години у трећем уписном року уписује 6 студената.

Број буџетских и самофинансирајућих места по студијским програмима:

  • Текстилна технологија: 2 буџетска и 4 самофинансирајућа места.

Правила конкурса, начини пријављивања и рангирања и износ школарине могу се пронаћи на страници уписа на мастер академске студије

Пријава кандидата врши се у потпуности електронским путем, а биће омогућена преко портала за веб пријаву кандидата у периоду од 16:00 часова 30. октобра до 10:00 часова преподне 3. новембра 2020. године. Кандидати су у обавези да веб пријаву попуне исправно, у складу са захтевима конкурса, као и да приложе сву неопходну документацију, у зависности од услова који се на њих односе. За сваки документ који се захтева по условима конкурса, кандидати прилажу један фајл у формату pdf (препоручено), jpg или png, при чему величина фајла не може да буде већа од 8 MB. Скенирање документације могуће је извршити у складу са следећим упутством

Закаснеле пријаве неће бити разматране. Саветује се кандидатима да довољно пре крајњег рока проследе своје пријаве, како би оне могле бити кориговане у случају да Комисија за упис уочи недостатке. Накнадне корекције пријава након истека рока неће бити могуће, а непотпуне пријаве неће моћи да буду прихваћене. 

Прелиминарне ранг листе биће објављене 3. новембра, а коначне 6. новембра 2020. године. Упис ће бити организован 9. новембра 2020. године у 12 часова. 

Евентуална питања у вези са конкурсом могу се слати на vebprijava2020@tmf.bg.ac.rs.