Навигација

Обавештење о трећем конкурсном року за упис на прву годину основних академских студија у школској 2020/2021. години

Вести о упису

На основу Конкурса који је расписао Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет у прву годину основних академских студија у школској 2020/2021. години у трећем конкурсном року уписује студенте на следећа расположива места на студијским програмима:

 • Инжењерство заштите животне средине - 16 буџетских,
 • Инжењерство материјала - 11 буџетских и 4 самофинансирајућих
 • Металуршко инжењерство - 10 буџетских и 7 самофинансирајућих
 • Текстилна технологија - 20 самофинансирајућих

Детаљне информације о студијским програмима садржане су у Информатору за 2020. годину.

Кандидати који желе да конкуришу биће у обавези да изврше веб пријаву. Веб пријава биће омогућена од 18. септембра у 00:01 часова до недеље 20. септембра у 23:59 часова.

У циљу ефикасног спровођења процеса подношења документације, неопходно је да сви кандидати припреме и поднесу следеће:

 • пријавни лист који се добија електронском поштом у ПДФ формату након слања пријаве (одштампати и потписати),
 • фотокопије сведочанстава свих разреда из средње школе (оригинали или оверене фотокопије достављају се на увид),
 • фотокопију дипломе о завршном, односно матурском испиту (оригинал или оверена фотокопија доставља се на увид),
 • доказ о уплати накнаде (6.000,00 динара) за пријаву на конкурс; накнада се уплаћује на текући рачун Технолошко-металуршког факултета број 840-1441666-69, позив на број 80200, са сврхом уплате „Tрошкови пријаве на конкурс за упис на ОАС”,
 • изјаву којом кандидат овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци који су дати могу да буду унети у електронску базу података (одштампати и потписати).

Додатна документација је неопходна у следећим случајевима:

 1. Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2019/2020. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу (одштампати и потписати).

 2. Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде на републичким такмичењима које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или међународним такмичењима из предмета који се полажу на пријемном испиту приликом пријаве достављају фотокопије диплома (оригинали се достављају на увид).  

 3. Кандидати који су припадници српске националне мањине из суседних држава (Мађарска, Румунија, Бугарска, Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска и Црна Гора) приликом пријаве на конкурс, поред прописане документације подносе и изјаву да су припадници српске националне мањине (одштампати и потписати). 

 4. Кандидати који су стекли страну средњошколску исправу, односно, који су завршили средњу школу у иностранству (или неки од разреда средње школе у иностранству), или су завршили програм међународне (ИБ) матуре подносе и решење Министарства о нострификацији исправа о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започет поступак нострификације. Поступак признавања јавних исправа стечених у Републици Српској дефинисан је општим условима Конкурса Универзитета. 

Други важни датуми:

 • пријем документације у студентској служби: 21. септембар у 11:00 часова,
 • полагање пријемног испита: 22. септембар у 9:00 часова (сви пријемни испити биће у истом термину),
 • прелиминарне ранг листе: 23. септембар до 12 часова,
 • коначне ранг листе: 25. септембар до 12 часова,
 • упис кандидата: 28. септембар (по распореду који ће бити објављен).