Навигација

Закуп стана под патронатом Задужбине Љубице М. Здравковић

Опште вести

Даје се у закуп стан површине 27,45м2 у дворишном објекту, првом лево, у Задужбини Љубице М. Здравковић у Београду, у Ул. Синђелићева број 26, прва зона, у виђеном стању.

Тескт целог огласа можете преузети са линка