Навигација

Оглас за давање у закуп локала у згради Фондације Милиана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

Опште вести

Даје се у закуп локал површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у стамбено-пословној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Београду, у Ул. Теразије 39, екстра зона, у виђеном стању,  тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности. Комплетан текст огласа можете пронаћи овде