Навигација

Успех наших колега у Чешкој

Опште вести

 

На међународној изложби техничких иновација, патената и проналазака одржаној 20.-22. Јуна 2018. у Werk Arena Trinec, Czech Republic,

наши аутори  Др Mилка Aврaмoв Ивић,  Проф. Др Ирини Рељин, Проф. Др Душан Мијин, Др Јелена Ловић,  Др Сања Стевановић, Проф. Др Бранимир Рељин, Проф. Др Слободан Петровић, Проф. Др Драган Вуковић, Милан Миливојевић дипл. инж. елек., Никола Малишић, дипл. Архитекта, Ненад Шуњеварић, дипл. еcc.,  добили су

ЗЛАТНУ МЕДАЉУ

За проналазак

 РAЧУНAРСКИ ЗAСНOВAН СИСТEМ ЗA AСИСТEНЦИJУ ПРИ ДИJAГНOСТИЦИ МAЛИГНИХ OБOЉEЊA, као резултат рада великог тима 12 стручњака из 5 истраживачких установа  (ИХTM, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнoлoшкo-мeтaлуршки фaкултeт, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Eлeктрoтeхнички фaкултeт, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Meдицински фaкултeт, Унивeрзитeт у Бeoгрaду,  Uni Chem, Бeoгрaд).

Прилог је скенирана диплома златне медаље

 

Београд 28.06.2018.                                                        Савез проналазача Београд

                                                                                                           Председник

                                                                                                         Мр Ђуро Борак