Навигација

Позив за могуће ангажовање експерта у области интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине на пројекту “Имплементација Директиве о индустријским емисијама у Србији”

Опште вести

Центар за чистију производњу Технолошко - металуршког факултета, Универзитета у Београду, расписује конкурс за експерта за примену ИППЦ/ИЕ Директиве у сектору интензивног узгоја живине и свиња, у оквиру пројекта “Имплементација Директиве о индустријским емисијама у Србији”. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством заштите животне средине Републике Србије, а уз финансијску помоћ Шведске агенције за међународни развој и сарадњу преко Амбасаде Шведске у Београду, у периоду од марта 2018. до августа 2020. године.

Напомена: Позиција је отворена на одређени период од 29 месеци

Кључне одговорности:

- Подршка техничким и финансијским експертима у прикупљању података о ИППЦ фармама у Србији;

- Техничка и финансијска процена усклађености ИППЦ фарми са захтевима Директиве о индустријским емисијама;

- Подршка оператерима из сектора интензивног узгоја у изради захтева за интегрисану дозволу;

- Подршка надлежним органима у припреми нацрта интегрисаних дозвола за фарме;

- Одржавање редовне комуникације са надлежним органима у процесу издавања интегрисаних дозвола за фарме и пружање помоћи оператерима.

Услови:

- Универзитетска диплома из области техничких наука, пољопривреде, управљања животном средином или сродних факултета. Поседовање докторске дипломе сматраће се за предност уколико је из области која је везана за област ангажовања;

- Знање енглеског језика;

- Најмање 10 година професионалног искуства у управљању животном средином;

- Најмање 5, а по могућству 6 година професионалног искуства у области интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине;

- Искуство у примени ИППЦ/ИЕ Директиве у сектору интензивног узгоја живине и свиња ;

- Доказано познавање националног законодавства у области животне средине и у области ИППЦ/ИЕ и Нитратне директиве;

- Радно искуство на пројектима из сличних области сматраће се као предност;

- Поседовање возачке дозволе Б категорије је неопходно.

Детаљан опис позиције и задужења је доступан на следец́им линку:

ЛREF: LLTE/FARMS

Рок за пријаву је 28. март 2018. године.

Заинтересовани кандидати треба да доставе своју биографију на енглеском језику, на е-маил: ippc@tmf.bg.ac.rs

Биографија треба да буде припремљена у следец́ем формату: CV format

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.