Навигација

ДИЗ3 - Одабрани микробиолошки процеси у заштити животне средине

Спецификација предмета
НазивОдабрани микробиолошки процеси у заштити животне средине
АкронимДИЗ3
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са новим практичним приступима и технологијама које користе микробиолошке процесе, са значајем микроорганизама као еколошких чиниоца као и са њиховом улогом у процесима ремедијације.
   Исходи учења (стечена знања)Кроз савладавање курса омогућава се стицање знања о комплексности микробиолошких процеса у области заштите животне средине и вештине за предвиђање будућег стања екосистема.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОпшти појмови о микробним заједницама и концепту мешаних култура, биоиндикаторским врстама, тест организмима у екотоксикологији. ; Могућности примене микроорганизама у различитим технологијама. ; Акумулација метала у ћелијама различитих врста микроорганизама ; Биоремедијација, примена различитих микроорганизама и њихов потенцијал у процесима ремедијације који су од значаја за еколошко инжењерство. ; Типове биоремедијације, мониторинг биоремедијације. ; Модел биотехнолошке примене микроорганизама у заштити животне средине, третман биолошког отпада. ; Постојеће регулативе код нас и у свету. ; .
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. W. Schönborn, Biotechnology – Volume 8 – Microbial degradation, edited by H-J. Rehm and G. Reed, VCH, 1986
   2. R . Mitchell - Environmental Microbiology, Wiley-Liss, 1992.
   3. B.Markert - Plant as biomonitors, VCH, Weinheim, 1993.
   4. F. Butterworth, A. Guntatilake, M. Gonsebatt - Biomonitors and Biomarkers as Indicators of Environmental Change, Springer, 2001 ;
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеНастава из овог предмета је теоријска, уз коришћење видео презентације. Провера знања обавиће се путем колоквијума (1) и семинарског рада (1).
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми25
   Семинари25