Навигација

Д124 - Биомаса као извор енергије

Спецификација предмета
НазивБиомаса као извор енергије
АкронимД124
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти стекну знања о савременим и перспективном технолошким поступцима за производњу енергије на обновљивој биомаси (производња биоетанола, биодизела, метанола, водоника и анаеробна дигестија отпадног материјала у циљу производње метана).
  Исходи учења (стечена знања)Студенти се оспособљавају да на бази техно-економске анализе утврде критеријуме за избор одређених сировина (извора биомасе) за производњу енергије. Студенти ће такође стећи компетенције да самостално идејно конципирају поступак за производњу енергије на бази расположиве биомасе и да адекватно презентују своје резултате.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са могућностима коришћења обновљиве биомасе за производњу енергије и технолошким поступцима за ову производњу. Наставне јединице: Енергетски ресурси - постојеће стање и перспективе; Биоетанол као гориво и технологија производње; Биодизел као гориво и технологија производње, Водоник као гориво и његова производња; Производња метана анаеробном дигестијом биолошког отпада. Техноекономска анализа производње биогорива.
  Садржај практичне наставеПредмет укључује предавања, лабораторијске вежбе, израду рачунских примера и семинарског (студијско-истраживачког) рада.
  Литература
  1. Мојовић Љ., Пејин Д., Лазић М., и сарадници., Производња биоетанола за гориво - стање и перспективе, Монографија, 2007.
  2. Фурман Т. и сарадници, Биодизел алтернативно и еколошко течно гориво, Монографија, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2005.
  3. Стојиљковић Д. и сарадници., Алтернативна горива за погон мотора СУС у 21. веку., Студија, Машински факултет, Београд, 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  1.50.5
  Методе извођења наставеУсмена предавања, лабораторијске вежбе са циљем да се демонстрира производња одређеног биогорива, рачунски задаци и различити биохемијски и кинетички прорачуни
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит50
  Практична настава5Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари40