Навигација

Д106ББ - Инжењерство ћелије

Спецификација предмета
НазивИнжењерство ћелије
АкронимД106ББ
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са принципима и условима гајења и третмана ћелија којима се постижу оптимални метаболички и генетички услови за специфичне намене у биотехнологији.
   Исходи учења (стечена знања)Усвајањем принципа и техника ћелијског инжењерства студенти ће се оспособити да изаберу одговарајући микроорганизам и конципирају стратегију његовог технолошког и генетичког побољшања, као и одговарајуће технолошке параметре у циљу производње биомасе, ћелијских метаболита и биљног или животињског ткива. Студенти ће се такође након успешног усвајања програма оспособити за примену одређених експерименталних техника биохемијског инжењерства као и за извођење прорачуна везаних за билансе масе и енергије и кинетику ћелијских процеса.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУ предмету се изучавају методе и кинетички аспекти гајења, раста, технике повећања производности микроорганизама и имобилизације ћелија микроорганизама (бактерије, анималне ћелије, биљне ћелије) ради коришћења у различитим биотехнолошким поступцима.Такође се анализирају и типови реактора погодни за различите врсте ћелија и производне намене. Билансирање масе и енергије у биореакторима. ;
   Садржај практичне наставеПрактичну наставу чине лабораторијске вежбе, рачунски примери и семинарског (студијско-истраживачког) рада. Рачунски примери обухватају прорачуне из кинетика рaста и микробиолошке производње у различитим условима, режимима гајења и реакторским решењима.
   Литература
   1. Љиљана Мојовић, Биохемијско инжењерство, ТМФ, Београд, 2006.
   2. Michael L. Shuler, Fikret Kargi, Bioprocess engineering, Basic concepts, sec. edition. 2002, PHI, India
   3. Марица Ракин, Љиљана Мојовић, Биохемијско инжењерство, Збирка решених ѕадатака са теоријским основама, ТМФ, Београд, 2009.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеУсмена предавања, лабораторијске вежбе, биохемијски и кинетички прорачуни и студијски истраживачки рад
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања5Писмени испит50
   Практична настава5Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари40