Навигација

ББИ410 - Биотехнолошки практикум 2

Спецификација предмета
НазивБиотехнолошки практикум 2
АкронимББИ410
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање и овладавање појединим фазама биотехнолошке производње као и целокупним технолошким поступком кроз теоријски и практичан рад, уз извођење конкретних прорачуна (материјални, енергетски биланси, стехиометрија производа, кинетика процеса) и оцену квалитета насталих производа биотехнолошке производње.
  Исходи учења (стечена знања)Кроз извођење наставе студент уз стечене теоријске основе, добија и потребно пракично искуство које је од значаја за будући рад у индустријским условима и вођење биотехнолошке производње.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСадржај курса чине теоријска и лабораторијска настава која обухвата предмете Микробиологија, Сировине у биотехнологији, Прехрамбена биотехнологија, Ензимско инжењерство, Фармацеутска биотехнологија и Хемијска биотехнологија. У оквиру теоријске наставе обрадиће се основе везане за конкретну технологију и неопходне за извођење лабораторијских вежби.
  Садржај практичне наставеПодељен је у неколико области: ; • Ензимска хидролиза скроба ; • Изолација могућих продуцената антибиотика ; • Имобилизација ензима ; • Стехиометрија биолошких процеса ; • Раздвајање протеина гел електрофорезом ; • Анализа параметара квалитета сировина у прехрамбеној биотехнологији (слад/меласа) ; • Производња кисело- млечних напитака ; • Производња етанола (припрема сировине, ферментација, издвајање производа) ; • Микробиолошка и хемијска анализа производа прехрамбене биотехнологије (пиво,вино,сирће) ; ;
  Литература
  1. Трајковић Ј., Барас Ј., Мирић М., Шилер С. Анализе животних намирница, ТМФ, Београд, 1983.
  2. Schmaudler H.P. and Schweizer M., Methods in Biotechnology, Taylor and Francis, 1997.
  3. L.A. Seidman and C.J. Moore, Basic Laboratory Methods for Biotechnology, Prentice-Hall, 2000.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  204
  Методе извођења наставеСтуденти у оквиру курса се најпре теоријски упознају са конкретним биотехнолошким производима, а затим самосталним или групним лабораторијским вежбањем изводе поједине фазе производње или целокупан технолошки поступак добијања одређеног производа, као и проверу квалитета насталих производа.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит40
  Практична настава25Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари