Навигација

ББИ311 - Сировине у биотехнологији

Спецификација предмета
НазивСировине у биотехнологији
АкронимББИ311
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСировине у биотехнологији омогућава студентима да добију основна научна знања о пореклу, саставу и примени сировина у биотехнолошкој производњи, начинима њиховог чувања, надзора и оцене квалитета .
  Исходи учења (стечена знања)Кроз планирани наставни програм, колоквијум и семинарски рад студенти сагледавају утицај и значај сировина на квалитет финалног биотехнолошког производа. ; Стечено знање ће моћи да примене за различите биотехнолошке производње. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПрипрема сировина које улазе у састав хранљиве подлоге ; Вода – помоћна сировина у биотехнолошкој производњи ; Основна подела сировина према доминантној компоненти сировине - као извор угљеника и енергије, азотних материја и биогених елемената. ; Подела сировина у биотехнологији према настанку (примарне, секундарне, отпадне). ; и пореклу: ; 1. Сировине биљног порекла ; а) Примарне – моно и олигосахариди, полисахариди – скроб, целулоза, инулин ; б) Секундарне –меласа, хидрол, хидролизати дрвета, вода од мочења кукуруза ; ц) Отпадне – из прераде воћа и поврћа и лигноцелилозне – сулфитни луг, биљни остаци ; 2. Сировине животињског порекла ; а) Примарне – лактоза, жив.масти ; б) Секундарне – сурутка, казеин ; ц) Отпадне –хитин, отпадни материјал месне индустрије, комунални и кућни отпад ; 3. Сировине микробног порекла – квасац, екстракти квасца, отпадна микробна биомаса Угљоводоничне сировине ; Хемијски и биолошки надзор сировина. ;
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. V. Marić, Sirovine u biotehnologiji, Stručna i poslovna knjiga, Zagreb, 2000.
  2. W. Crueger and A. Crueger, Substrates for Industrial Fermentation In: Biotechnology, A Textbook of Industrial Microbiology, Sinauer Associates, Sunderland, 1984.
  3. S. Siler Marinković, Mikrobna biomasa, Tehnološko metalurški fakultet, Beograd, 2006.
  4. A. Cejka, Preparation of media, In: Biotechnology, A Compresentive Tretease, vol.2, Verlag Chemie, Weinheim, Germany, 1985.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  300
  Методе извођења наставеНастава из овог предмета је теоријска, уз коришћење видео презентације а практично извођење вежби изводиће се у предмету Биотехнолошки практикум II. Провера знања током предавања вршиће се преко колоквијума (1) и семинарског рада (1).
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит50
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари20