Навигација

Упис на мастер академске студије 2019/20

Коначне ранг листе:

- коначне ранг листе,

Упис студената:

10 и 11. октобра 2019. год., у времену од 10 до 13 сати у Служби за наставно-студентске послове (соба бр. 6).

Документа за упис:

  1. један образац ШВ-20,
  2. индекс,
  3. две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm,
  4. анкетни лист (у Скриптарници факултета),
  5. доказ о уплати школарине,
  6. доказ о уплати 100,00 РСД (сврха: за Центар за развој каријере) на жиро рачун Факултета,
  7. доказ о уплати 300,00 РСД (сврха: Oсигурање студената) на жиро рачун Факултета, позив на број 300.

Школарина:

Годишња школарина за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије износи 78.000,00 динара. Школарина се може платити у једнократном износу приликом уписа или у 4 једнаке рате. Годишња школарина за стране држављане износи 4.000 евра, у динарској противвредности на дан уплате.

Жиро рачун Технолошко-металуршког факултета: 840-1441666-69, позив на број 73100

Упис за кандидате испод квоте:

- обавештење о упису на мастер студије за кандидате испод квоте

Додатне информације могу се добити у Служби за наставно-студентске послове Факултета, или позивом на број телефона 011-3303-605 (особа за контакт: Светлана Вучићевић).