Навигација

Систем менаџмента

Технолошко металуршки факултет Универзитета у Београду је успоставио, одржава и перманентно унапређује квалитет у процесима образовања, научно-истраживачког рада и сарадње са привредом, заштите животне средине, заштите здравља и безбедности на раду, испуњавањем свих захтева релевантних међународних стандарда:

У децембру 2015. је успешно спроведена ресертификациона провера интегрисаног система менаџмента од стране сертификационог тела YUQS, Београд и отпочео други циклус сертификације на ТМФ-у.