Навигација

ЗП106 - Страни језик 1

Спецификација предмета
НазивСтрани језик 1
АкронимЗП106
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ2.0Статус предметаобавезан предмет
    Условљност другим предметомколоквијум из Енглеског језика 1Облик условљености
    Циљеви изучавања предметаУсвајање енглеског језика из области фундаменталних наука које се изучавају на ТМФ-у. Обнављање и усавршавање општег енглеског као предуслова за добро знање стручног језика.
    Исходи учења (стечена знања)Курс је конципиран тако да оспособи студенте да успешно користе енглески језик у оквиру своје струке на факултету и касније у свом професионалном раду. Такодје им омогућава успешну комуникацију са својим колегама из иностранства, олакшава употребу интернета у циљу унапредјења стручног знања.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеI ESP(English for specific purposes):Numbers and dimensions, describing objects, shape, reading more complex formulae. GE (General English): Past tenses, future tenses, present perfect tense. ; II ESP:Describing angles and lines, reading basic formulae, reading more complex formulae.GE: Comparatives nad superlatives, modal verbs for ability. ; III ESP:Describing position, movement and action, direction. ; GE: First conditional, used to and would, present simple and continuous for future. ; IV ESP: Describing qualities of materials, colours, appearance, describing a simple process and experiment.GE:Defining relative clauses, present perfect with yet, already, just; second conditional. ; V ESP: Classification, definition and description; describing and predicting, detailed description. GE: Verb constructions with –ing/infinitive, past perfect simple, passive constructions. ;
    Садржај практичне наставеПрактична настава се одвија на вежбама где се изводе вежбе из области стручне терминологије и општег енглеског језика.
    Литература
    1. Donovan P. BASIC ENGLISH FOR SCIENCE, Oxford University Press, 2001.
    2. Crace A.,Wileman R. LANGUAGE TO GO, Longman, 2002.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    1
    Методе извођења наставепредавања, вежбе, конверзација, тестови, преводјење са страног на матерњи језик и обратно.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавањаПисмени испит50
    Практична наставаУсмени испит
    Пројекти
    Колоквијуми50
    Семинари