Навигација

МИЗС6 - Економија и заштита животне средине

Спецификација предмета
НазивЕкономија и заштита животне средине
АкронимМИЗС6
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУсвајање базичних принципа економске теорије и политике заштите животне средине у складу са резултатима економије екстерналија. Економски циљеви друштва, принципи тржишне привреде, финансијски механизми и инструменати заштите животне средине и природних ресурса. Интеграција еколошких принципа у економске и техничке пројекте и опште привредне циљеве друштва. Принцип „загађивач – порошач плаћа“. Савремени еколошки порези, корисничке накнаде, екофондови - економско-правни инструменти заштите животне средине и природних ресурса - локални, национални и наднационални ниво
  Исходи учења (стечена знања)Ваљане аналитичке компетенције студената да промишљају и спроводе у живот концепт економије животне средине и природних ресурса. Могућности полазника курса да на крају стекну способности израчунавања екстерних економских ефеката, као и могућности њихове интернализације у вредновању инжењерских пројеката.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЕкономија и животна средина - еволуција концепта. Екстерналије и проблеми животне средине и природних ресурса. Економски аспекти одрживог развоја и појам интергенерацијске правде. Економија и политика заштите животне средине и природних ресурса - технолошке промене, светско тржиште, глобализација. Обновљиви и необновљиви ресурси, одржива производња и потрошња у индустрији, енергетици, саобраћају, пољопривреди… Привредни развој и економија животне средине и ресурса у Србији - основни елементи, циљеви и могућности реализацијe - локална, национална, европска и глобална димензија.
  Садржај практичне наставеАнализа садржаја радова из области економије животне средине. Калкулација екстреналија – садашње и будуће цене ресурса, еколошка рента. Анализа енергетске и материјалне ефикасности. Примери анализе животног циклус производа и добре индустријске праксе са становишта одрживе производње и потрошње у Србији и свету.
  Литература
  1. Петар Ђукић, Одрживи развој - утопија или шанса за Србију, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд 2011, стр. 25-40, 57-104, 125-244, 259-310
  2. П. Ђукић, М. Павловски, Екологија и друштво део 3. Екологија као економска шанса, (стр. 75-115) и 4. део Екологија и енергетика (117-158), Екоцентар, Београд 1999
  3. Самјуелсон П. А, Нордхаус, Економија XVIII издање, МАТЕ, д.о.о. Београд 2009, одабрана поглавља, стр. 3-17, 555-597
  4. Драшковић Божо (ред.), Економски аспекти еколошке политике, Институт економсих наука, Београд 2012, стр. 3-151
  5. Eban Goodstein, Ekonomika i okoliš, MATE, Zagreb 2010. str. 3-127; 334-389
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  210
  Методе извођења наставеПредавања, радионице, дискусија, интерактивна настава (презентација и дискусија семинарских радова и домаћих задатака)
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит40
  Практична настава5Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари20