Навигација

МИН38 - Деформационо процесирање метала

Спецификација предмета
НазивДеформационо процесирање метала
АкронимМИН38
Студијски програмМеталуршко инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомУслов за похађање: одслушан предмет Механика и деформационо понашање метала.Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са конвенционалним поступцима прераде метала деформацијом са становишта механике процеса деформације и технолошких параметара прераде (температура и брзина деформације, трење, услови подмазивања, итд.) за постизање захтеваних механичких и физичких карактеристика метала и легура.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања која им омогућавају да анализирају сложене процесе деформације и да разумеју интеракцију између процеса деформације, структуре и својстава метала. Разумевање микроструктурних промена и промена механичких и физичких својстава у функцији технолошких параметара процеса прераде деформацијом. Студенти стичу знања која су потребна за пројектовање и вођење технолошког поступка прераде метала, као и знања потребна за постизање одговарајућих својстава метала у зависности од њихове намене.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеТеорија пластичне деформације метала. Концепт технологије прераде метала пластичном деформацијом. Анализа најважнијих технолошких поступака прераде метала деформацијом. Концепт топле, хладне и полутопле деформације метала и микроструктурне промене. Хомогенизација и хетерогенизација легура пре прераде. Технолошки параметри прераде – температура, брзина деформације, трење, подмазивање итд. Ваљање: Врсте ваљачких станова. Притисак ваљања. Еластична деформација ваљака. Ваљање са предњим и задњим затезањем. Контролисано топло ваљање. Грешке при ваљању. Пресовање: Врсте пресовања. Притисак пресовања. Алати за пресовање. Грешке при пресовању. Извлачење: Сила извлачења. Максималне могуће редукције у провлаку. План провлака при извлачењу. Грешке при извлачењу. Упознавање релација између технолошких параметара процесирања деформацијом и својстава материјала. ; ;
  Садржај практичне наставе1. Ваљање. Захват метала ваљцима без и са применом спољне силе. Прорачун параметара зоне деформације (угао захвата, дужина лука захвата, неутралног угла, контактне површине). Прорачун притиска и силе ваљања. Утицај пречника ваљака, коефицијента трења и дебљине траке на притисак и силу ваљања. Еластична деформација ваљака. Утицај предњег и задњег затезања на силу ваљања. Прорачун момента ваљања и снаге ваљачког стана. ; 2. Пресовање. Прорачун притиска пресовања коришћењем Sachs-ове једначине (за конусне матрице), полуемпиријских и емпиријских једначина (за равне матрице). Утицај врсте метала, степена деформације, поступка пресовања, услова трења, температуре и брзине деформације на притисак пресовања. ; 3. Извлачење. Прорачун силе извлачења коришћењем Sachs-ове једначине и полуемпиријских и емпиријских једначина. Одређивање коефицијента трења при извлачењу жице. Утицај процесних параметара на силу извлачења. Прорачун плана провлака при извлачењу жице за случај: 1) константне редукције по провлаку; 2) опадајуће редукције по провлаку, и 3) константног рада по провлаку (Duckfield-ова метода). ;
  Литература
  1. M.Pešić, B.Mišković, V.Milenković, Prerada metala u plastičnom stanju, TMF, 1989.
  2. S.Kalpakjian, Manufacturing Processes for Engineering Materials, 3rd ed., Adison Wesley Longman, Menlo Park CA 94025, 1997.
  3. G.E.Dieter, Mechanical Metallurgy, Mc Graw-Hill Book Co., London, 1988.
  4. E.Romhanji, Valjanje metala i legura, Autorizovana predavanja.
  5. G.W.Rowe, Elements of Metalworking Theory, Edward Arnold Publ., 1979.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  320
  Методе извођења наставеТеоријска настава, рачунски примери, експерименталне вежбе;
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари